Archív výstav

Archív výstav

Eglė Budvytytė - Songs from the Compost: Mutating Bodies, Imploding Stars

Piesne z kompostu: mutujúce telá, implodujúce hviezdy  

viac 15.06.2022

Tiché správy Zeme

 Pod klenbami

viac 15.06.2022

Žofia Dubová: Miesta mimo ciest

Veľká sála galérie

viac 21.03.2022

Eva Ďurovec: Vojnový denník

Pod klenbami, Galéria Jozefa Kollára

viac 21.03.2022

Edmund Gwerk – Paralely a paradoxy

Veľká sála galérie

viac 10.10.2021