Zborníky Slovenského banského múzea

Zborník Slovenského banského múzea, XXVI.

LABUDA, Jozef – MATEJKOVÁ, Adriana (eds). Zborník Slovenského banského múzea XXVI. Banská Štiavnica: Slovenské banské múzeum, 2019,  344 s. ISBN 978-80-85579-57-4.

Zborník Slovenského banského múzea prináša nové poznatky pracovníkov múzea z ich vedecko-výskumnej, kurátorskej a prezentačnej činnosti a tiež príspevky odborných pracovníkov SNA, Slovenského banského archívu v Banskej Štiavnici. Príspevky sú z oblasti archeológie, archívnictva, mineralógie, dejín baníctva a banskej techniky, banského a lesníckeho školstva, etnológie, umeleckej histórie a tiež samotného mesta. V zborníku je publikovaná bibliografia príspevkov v Zborníkoch SBM, roč. 21-25. Časť príspevkov sa venuje sumarizácii a zhodnoteniu aktivít múzea za roky 2017-2018.

Cena: 10,00 € (+ poštovné a balné)