Galéria Jozefa Kollára Galéria Jozefa Kollára

Foto: L. Lužina / SBM

KDE NÁS NÁJDETE

Adresa: Nám. Sv. Trojice 8, 969 01 Banská Štiavnica
Otváracie hodiny: utorok - sobota, 9:00-17:00
Možnosť platby len v hotovosti.
Návštevný poriadok expozície Galéria J. Kollára

KONTAKT

galeria@muzeumbs.sk, 045/691 34 31, 0918 990 449
FB:
https://www.facebook.com/galeriajozefakollara
IG: @galeriajozefakollara

Súčasťou Slovenského banského múzea (SBM) je aj Galéria Jozefa Kollára (GaJK). GaJK je zbierkotvorná galéria, ktorá zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje diela vizuálneho umenia od 13. storočia po súčasnosť. V jej zbierkach a expozíciách okrem iného nájdeme vzácne diela tematizujúce banícku činnosť, ktoré svedčia o historickej, kultúrnej a spoločensko-ekonomickej dôležitosti banskoštiavnického regiónu. V súlade s aktuálnou profiláciou SBM ako zelenej inštitúcie, novou súčasťou programového zamerania GaJK bude prezentovanie umeleckých diel reflektujúcich témy ako globálna klimatická zmena, ochrana prírody, ekologicky udržateľné fungovanie človeka v krajine a pod. GaJK taktiež spolupracuje so súčasnými vizuálnymi umelcami / umelkyňami a prezentuje ich tvorbu verejnosti cez individuálne autorské i skupinové výstavy, kurátorské projekty, intervencie do existujúcich zbierok, výstavy v exteriéroch a pod. GaJK efektívne a tvorivo využíva svoj umeleckohistorický fond, ako aj aktuálne výstavy, na realizáciu vzdelávacích podujatí pre školy a tiež pre odbornú i laickú verejnosť. 

Galéria Jozefa Kollára sídli v troch historických budovách v centre mesta, na Námestí Svätej Trojice. GaJK disponuje množstvom výstavných priestorov, miestností, dvorov a rôznych nezvyčajných zákutí. Okrem zážitku z umenia môžete počas návštevy našej galérie obdivovať architektúru budovy, vnímať jej históriu a stopy, ktoré na nej zanechal čas. Môžete sa zatúlať či sa celkom vytratiť z reality, presne ako Alica v krajine zázrakov. Srdečne pozývame na návštevu!  

ĎAKUJEME ZA PODPORU:
     
                            

REKLAMNÍ PARTNERI: