Konferencie a semináre

Konferencie a semináre

Milé kolegyne, milí kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodné kolokvium s názvom Múzeá a galérie 21. storočia spoločne proti hrozbám klimatickej krízy, ktorá sa uskutoční 26. až 27. júna 2024 v Slovenskom banskom  múzeu v Banskej Štiavnici. Termín pre zaslanie prihlášok je 30. november 2023.

Zámerom Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici je vyzvať múzeá a galérie strednej a východnej Európy k diskusii o otázkach klimatickej krízy a zmierňovaní jej následkov ako aj o tom, ako by mohli naše inštitúcie ekologizovať svoju prevádzku a osvojovať si rolu agitátorov ohrození v čase klimatickej zmeny. Chceli by sme sa podeliť o skúsenosti s implementáciou ekologicky udržateľných opatrení a viesť diskusie o dôležitej úlohe múzeí a galérií ako edukátorov v tejto oblasti.

Tematické okruhy príspevkov:
1. Uplatňovanie ekologicky udržateľných opatrení v prevádzke múzeí a galérií.
2. Výstavné projekty múzeí a galérií upozorňujúce na dopady klimatickej krízy.
3. Environmentálna výchova v múzeách a galériách, vzdelávanie verejnosti o zmene klímy.
4. Úloha múzeí a galérií pri budovaní komunít, klimatický aktivizmus.
5. Múzeá v prírode, transformácia priemyselných objektov zaťažujúcich životné prostredie na objekty cestovného ruchu, vzdelávacie či múzejné inštitúcie.
Organizátori:
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica

Miesto konania:
Slovenské banské múzeum
Starý zámok, Starozámocká č. 11
969 01 Banská Štiavnic

Organizačný garant:
Mgr. Miriam Lenčová, greenmission2024@gmail.com, 045/694 9435 

Termín prihlásenia je posunutý do 15. januára 2024.

PRIHLÁŠKA