Faktúry 2012

Faktúry 2012

Faktúra - komisionálny predaj
Faktúra - toner
Faktúra - komisionálny predaj
Faktúra - tlač plagátov
Faktúra - preprava drevného odpadu
Faktúra - spotrebný materiál
Faktúra - komisionálny predaj
Faktúra - pohonné hmoty
Faktúra - kontrola systémov EZS
Faktúra - vodné a stočné
Faktúra - komisionálny predaj
Faktúra - servisné poplatky r. 2012
Faktúra - plyn
Faktúra - elektrina
Faktúra - komisionálny predaj
Faktúra - nákup zbierok
Faktúra - stroj Minolta
Faktúra - mobilné telefóny
Faktúra - spotrebný materiál
Faktúra - plyn
Faktúra - elektrina
Faktúra - pohonné hmoty
Faktúra - svietidlo
Faktúra - stravné lístky
Faktúra - čistenie kanalizácie
Výmena čelného skla
inzercia Časopisy
Spotrebný materiál
Účastnícky poplatok
Spotrebný materiál
Havarijné poistenie
Vodné a stočné
Spotrebný materiál
Spotrebný materiál
Spotrebný materiál
Rozbor archeologických vzoriek
Telefónny účet
Plyn
Grafika a tlač plagátov
Elektrocentrála
Projektová dokumentácia
Rezivo
Vodné a stočné
Služba MVS
Komisionálny predaj
Revízie
Pohonné hmoty
Spotrebný materiál
Servis kotolní
Projekt - Stretnutie generácií
Oprava dverí
Počítačový technik
Vybavenie kancelárie TIK
Plyn Vybavenie kancelárie TIK
Revízie
PZP
Elektrina
Spotrebný materiál
Spotrebný materiál
Spotrebný materiál
Spotrebný materiál
Spotrebný materiál
Spotrebný materiál
Nabíjačka batérií
Spotrebný materiál
Revízie bleskozvodov
Spotrebný materiál
Práce s plošinou
Servisné práce
Mobilné telefóny
Umiestnenie reklamnej tabule
Spotrebný materiál
Spotrebný materiál
Spotrebný materiál
Grafické spracovanie kalendária
Tlač kalendária
Tlač skladačky
Knihy
Služby pevnej siete
Toner
Elektrina
Plyn
Spotrebný materiál
Pohonné hmoty