Tajchy v Banskej Štiavnici a okolí

Tajchy v Banskej Štiavnici a okolí

Tajchy – vodné nádrže majú osobitné miesto medzi technickými pamiatkami v Banskej Štiavnici a okolí. Prvé snahy o vybudovanie umelých vodných nádrží v banskoštiavnickom regióne pochádzajú z prelomu 15.-16. storočia. Až v prvej polovici 18. storočia došlo vplyvom existujúcich problémov v banských prevádzkach  k ich rozsiahlej výstavbe a vytvoreniu banského vodohospodárskeho systému,  ktorý umožnil odčerpávať banské vody a zároveň sa vyvinula banská čerpacia technika, ktorá bola vzorom pre iné banské regióny. Na vybudovaní celého systému sa zaslúžili predovšetkým významný konštruktér, vynálezca Jozef Karol Hell a kartograf Samuel Mikovíni. V minulosti bolo v banskoštiavnickom regióne vybudovaných takmer 60 tajchov, z ktorých sa do súčasnosti zachovalo len 24, ktoré slúžia na rekreáciu. Existencia tajchov a vodohospodárskeho systému bola z jedným dôvodov zapísania Banskej Štiavnice na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.