Handlová Handlová

KDE NÁS NÁJDETE

Adresa: SNP 25, 972 51 Handlová
GPS
48.7279093,
18.7562794
Možnosť platby len v hotovosti.
Návštevný poriadok Uhoľnej expozície, Handlová

PONUKA EKODIELNIČKA - apríl - jún 2024
CELOROČNÁ PONUKA  TVORIVÝCH AKTIVÍT V EKODIELNIČKE

KONTAKT

sbm.handlova@muzeumbs.sk, 046 542 39 73, 0903 411 011

Vstup do expozície: pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok: 8:00-16:00, každú celú hodinu 

 

Múzeum prezentuje históriu ťažby hnedého uhlia na Slovensku - v Handlovej, so zameraním na priemyselnú ťažbu v 20. storočí.
Výstavba múzea, prvej pobočky Slovenského banského múzea mimo Banskej Štiavnice, prebiehala v rokoch 2009 - 2014. Pre verejnosť bola sprístupnená v roku 2015.
V expozícii sú sprístupnené tri podlažia. Suterén imituje podzemné priestory s ťažbou uhlia od ručného spôsobu po mechanizované dobývanie zo začiatku 20. storočia. Významu samotnej Handlovej v histórii ťažby uhlia je venovaná časť, ktorá mapuje obdobie od začiatku priemyselnej ťažby v rokoch 1909 - 1945. Prízemie prezentuje dobývaciu techniku 2.pol. 20. stor. Vŕtaciu techniku zastupujú pneumatické a elektrické vŕtacie kladivá a zbíjačky. Dobývacie stroje – brázdiace stroje, dobývacie kombajny a mechanizovaná výstuž prezentujú masívnu mechanizačnú techniku ťažby uhlia v 2. pol. 20. stor.
Prvé poschodie dopĺňa informácie o vzniku uhlia, histórii banských závodov, o procese získavania uhlia od prieskumných prác po úpravu uhlia. Tematický celok „Nebezpečenstvá bane“ sa venuje vetraniu, čerpaniu banských vôd, osvetľovaniu a vývoju banského záchranárstva. Problematiku dopĺňajú informácie o baníckych spolkoch a baníckom školstve.

Cieľom zriadenia múzea bolo vytvoriť interaktívny zážitkový priestor s ilúziou podzemia a priblížiť návštevníkom dobývanie uhlia od jeho vzniku až po využitie v domácnosti, či v elektrárni. 

Ekodielnička ponúka priestor na tvorivé aktivity podľa aktuálnej ponuky.
Kontakt: Oľga Mihoková, Ekodielnička-tvorivé dielne, 046 542 39 73, 0903 411 011,  sbm.handlova@muzeumbs.sk

           

Obsadenosť expozície

Obsadenosť expozície:

Rezervačný formulár

Položky označené hviezdičkou sú povinné *

* * *
*
*
*
*
*  
*