Verejné obstarávanie k projektu

Verejné obstarávanie k projektu

1.    Vypracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie revitalizácie nádvorí objektov Kammerhof a Galéria J. Kollára v Banskej Štiavnici a výkon autorského dohľadu počas realizácie

Zmluva o dielo: Vypracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie revitalizácie nádvorí objektov Kammerhof a Galérie J. Kollára v Banskej Štiavnici a výkon autorského dohľadu počas realizácie: prvá časť/logický celok 1: Vypracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie revitalizácie nádvoria objektu Kammerhoa a výkon autorského dohľadu počas realizácie prác - Húština s.r.o.
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8587592/

Zmluva o dielo: Vypracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie revitalizácie nádvorí objektov Kammerhof a Galérie J. Kollára v Banskej Štiavnici a výkon autorského dohľadu počas realizácie: druhá časť/logický celok 2: Vypracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie revitalizácie nádvoria objektu Galérie Jozefa Kollára a a výkon autorského dohľadu počas realizácie prác - Ing. Veronika Bagarová
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8587592/

 

2.    Tvorba vizuálnej identity, marketing, publicita a grafické služby pre projekt ZELENÁ MISIA

Rámcová zmluva na poskytnutie služieb v oblasti marketingu, publicity a grafiky - Bc. Andrej Gašpar
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8589341/

 

3. Názov zákazky: Poskytnutie tlačiarenských a súvisiacich služieb pre aktivity projektu GREEN MISSION
Výzva
Návrh kritérií
Vyhlásenie uchádzača
Rámcová zmluva