Nižná Slaná

Nižná Slaná

Patrí medzi banské osady na Gemeri. Meno dostala pravdepodobne od soľnej cesty, ktorá viedla z poľských miest Bochnie a Wieličky už za čias Veľkomoravskej ríše. V obci sa od nepamäti ťažili okrem železnej rudy aj drahé kovy, a to hlavne striebro, rýdza ortuť a rumelka. V roku 1241 plienili naše územie Tatári, ktorí prešli celou slanskou dolinou a spustošili všetko čo len mohli. Po odtiahnutí Tatárov povolávajú k nám uhorskí panovníci nemeckých baníkov, ktorí už ovládali hlbinné dobývanie. Obec Nižná Slaná mala už od stredoveku udelené výsady Slobodného banského mesta. Túto výsadu obci udelil v roku 1417 kráľ Žigmund. V chotári sa ťažili rudy strieborné, medené aj s obsahom ortuti a neskôr hlavne železné rudy. Ťažba železnej rudy siderit a výroba tu bola zastavená v roku 2008. V súčasnosti areál bývalého závodu chátra a je postupne i svojvoľne rozoberaný.