Dokumentačné centrum

Dokumentačné centrum

Služby verejnosti

Archív Slovenského banského múzea:

bádateľské hodiny pre verejnosť: utorok: 8:00 – 16:00 hod.

(obedňajšia prestávka 11:00 -12:00 hod.)

Archívne fondy SBM

Bádateľský poriadok

Žiadanka

Čestné vyhlásenie

Bádateľský list

Knižnica Slovenského banského múzea:

Otváracie hodiny pre verejnosť: pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 8:00 – 15:00 hod.

streda: 8:00 – 16:00 hod.

(obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00 hod.)