Dokumentačné centrum

Dokumentačné centrum

Služby verejnosti

Archív Slovenského banského múzea:

Bádať v archíve je možné v pracovných dňoch: ponedelok-piatok: 7:00-15:00 (obedňajšia prestávka 11:00 -12:00 hod.)

Bádateľom odporúčame svoju návštevu nahlásiť vopred a to e-mailom alebo telefonicky. 
hrnciarova.eva@muzeumbs.sk alebo 045 694 94 47


V prípade potreby je možné bádateľské hodiny upraviť podľa potrieb bádateľa.

Archívne fondy SBM

Bádateľský poriadok

Žiadanka

Čestné vyhlásenie

Bádateľský list

Knižnica Slovenského banského múzea:

Otváracie hodiny pre verejnosť: pondelok-piatok: 7:00 – 15:00 hod.  (obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00 hod.)
Kontakt: kniznica@muzeumbs.sk alebo 045 694 94 33