Dubník

Dubník

Opálové bane v Dubníku (v druhej polovici 19. storočia sa používalo aj označenie Červenicko-dubnícke opálové bane), boli známe po celom svete už od konca 16. storočia kvôli drahému opálu, ktorý sa v nich ťažil. Je možné, že sa tu opál ťažil už počas rímskej doby. Najslávnejšie obdobie zažili opálové bane za rodiny viedenského klenotníka Samuela Johanna Nepomuka Goldschmidta, ktorý sídlil v osade Dubník. Až do objavenia nálezísk opálu v Mexiku a Austrálii v 19. storočí boli Opálové bane v Dubníku jedinou ťaženou lokalitou na svete. V povojnových rokoch, v roku 1922, sa ťažba pre nerentabilnosť ukončila na Libanke a ostatných banských poliach. Podzemie opálových baní bolo opäť sprístupnené verejnosti od 1. júla 2015 cez štôlňu Jozef.