Ing. Lubomír Lužina

Ing. Lubomír Lužina

Ing. Lubomír Lužina

luboluzina@gmail.com 
+421(0)908 935 488
Vedeckovýskumné centrum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

Po absolvovaní Vysokej školy baníckej v Košiciach som  pracoval  v Rudných baniach v    Hodruši a v Banskej Štiavnici. Od roku 1993 pracujem v Slovenskom banskom múzeu, postupne na oddelení Geológie a mineralógie, Banskom múzeu v prírode a oddelení Banskej techniky. Od roku 2021 som  členom Vedecko-výskumného centra SBM.
Zaoberám sa spracovávaním časti zbierkového fondu Banskej techniky (asi 4500 kusov). Za svoju najdôležitejšiu činnosť však považujem montanistickú  fotodokumentáciu. Od roku 2003 fotografujem prejavy banskej činnosti (štôlne, šachty, odvaly, technické budovy...), ako aj prevažne všetky banícke podujatia v širšom regióne B. Štiavnice. Aktívne som sa podieľal  na príprave Banskoštiavnického Geoparku, kde som spracoval časť vodohospodárskeho systému a zastupoval SBM na stretnutiach riešiteľov.
Zúčastnil som na výstavách fotografií: Neznámy autor krásy (2000), Banská Štiavnica (2008),  Hodrušské hlbiny (2011) a Paralely B. Štiavnice a Lavrionu (2019). Som členom Banskoštiavnického fotoklubu Blur, Banskoštiavnicko-Hodrušského baníckeho spolku (BŠHBS), čestným členom Autorského klubu literátov, hudobníkov a výtvarníkov v Banskej Štiavnici a Pohrebného spolku Betliar.

BIBLIOGRAFIA