Výberové konania - archív

Výberové konania - archív

Hodnotiace tabuľky - výsledok výberového konania na pozíciu PROJEKTOVÝ/Á  KOORDINÁTOR/KA GALÉRIE JOZEFA KOLLÁRA /GaJK/.
HODNOTIACIE TABUĽKY V PDF

HODNOTIACE HÁRKY ČLENOV KOMISIE V PDF

Koncepcie rámcového rozvoja Galérie Jozefa Kollára:
GaJK-koncepcia-Herianová_Silvia
GaJK-koncepcia-Paškayová_Zuzana
GaJK-koncepcia-Zigmundová_Zuzana - nedala súhlas na zverejnenie