Vyhne

Vyhne

Obec Vyhne leží na začiatku chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, iba 15 km vzdialené od historického kráľovského banského mesta Banská Štiavnica. Príčinou vzniku obce boli bane, najmä nálezisko bohatej železnej rudy. Podľa niektorých predpokladov tu ťažili železnú rudu už germánske kmene niekedy v 3. – 2. storočí pred naším letopočtom. Výskyt rudy s bohatým obsahom železa takmer na povrchu a hlboké okolité lesy umožnili v kováčskych vyhniach spracovávať železnú rudu priamou redukciou. Huta postupne v deväťdesiatych rokoch 18. storočia zanikla, pretože amalgamačná metóda nespĺňala ekonomické predstavy vtedajších úradníkov. Napriek významu baníctva, železiarstva a pivovarníctva, Vyhne najviac preslávila železitá termálna voda a liečebné kúpele. Vznik kúpeľov vo Vyhniach je spojený s ťažbou železnej rudy. Podľa ústneho podania, keď baníci začali raziť štôlňu na úbočí obrátenom na juh, sotva vyhĺbili sto krokov, dostali sa k prameňu vody nie teplej, ale priam horúcej. Doba vzniku kúpeľov sa nedá presne určiť.