Vzorkáreň a povrchové dielne

Vzorkáreň a povrchové dielne

Ťažbu uhlia v bani nezabezpečovali len pracovníci v podzemí, ale aj tí na povrchu, ktorí významnou mierou pomáhali udržať celú baňu v prevádzke. V tomto dieli cestovateľského magazínu nazrieme do časti úpravne uhlia, ktorá je známa ako „vzorkáreň“, aj do povrchových dielní a stredísk údržby.

Vzorkáreň je miesto, kde sa odoberali vzorky z každej nakládky uhlia, ktorá smerovala do vagónov. Evidencia o transporte sa tak nerobila iba na papieri, ale odkladala sa aj malá časť konkrétneho uhlia pre prípadnú spätnú kontrolu.

Povrchové dielne a strediská údržby ukrývali pracovníkov sústružníckych, zámočníckych či elektrikárskych dielní, ale aj tých stolárskych, tesárskych či zváračských, či dokonca pracovníkov práčovne. Často to boli ľudia, ktorí sa museli veľmi promptne oboznámiť s novými pracovnými postupmi či normami, čo z mnohých napokon urobilo šikovných a známych majstrov vo svojom odbore.

Počas pracovného procesu ľudia občas zabúdali, že aj údržbári potrebujú miesto, kde si môžu oddýchnuť alebo sa najesť. Jedným z takýchto miest sa stal aj bývalý velín, ktorý si pracovníci upravili podľa vlastných predstáv, čo vidieť aj na fotografiách. Tie zároveň ponúkajú pohľad do posledných elektrikárskych dielní a dielní údržby v bani v Handlovej. 

Mgr. Peter Orčík

FOTO: Lubo Lužina