Projekty

Projekt Integrovaná ochrana zbierkového fondu

www.visegradfund.org

www.visegradfund.eu

Partnerstvo SBM v medzinárodnom projekte Ťažba surovín na Slovensku /Slovenské Rudohorie/- stratégia využitia sekundárneho hospodárskeho priestoru doby bronzovej, hlavný riešiteľ projektu - Deutsches Bergbau Museum Bochum, (výskum  lokalít Špania Dolina, Poniky, analýza kamenných mlatov a predmetov z bronzu), Archeologický ústav SAV Nitra