Zborníky prednášok zo seminárov a konferencií

Zborníky prednášok zo seminárov a konferencií

Zborníky prednášok zo seminárov a konferencií

Argenti fodina 2017
    

Argenti fodina 2014
  

Argenti fodina 2011
 

Argenti fodina 2008
 

BANÍCKE SYMBOLY (HISTÓRIA A IKONOGRAFIA), 2013
  

Etnológ v teréne, 2016
   

13. ERBE SYMPÓZIUM, BANSKÁ ŠTIAVNICA, 2015
   

VIVAT AKADÉMIA (BANSKÁ ŠTIAVNICA), 2013
  

EURÓPSKY VÝZNAM SLOVENSKÉHO BANÍCTVA V STREDOVEKU A NOVOVEKU, 2010
 

NERASTNÉ BOHATSTVO V LOMOCH
  

PRVENSTVÁ NERASTNEJ RÍŠE
 

Zborník príspevkov zo seminára o reštaurovaní a tvorbe rakúskeho maliara Antona Schmidta, 2007
 

MEĎ V EURÓPE, 2003
 

HISTÓRIA HUTNÍCTVA V STREDOSLOVENSKEJ BANSKEJ OBLASTI, 2003
 

EURÓPSKE LOŽISKÁ STRIEBRA A VPLYVY ICH ŤAŽBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, 2002