Záchranárstvo

Záchranárstvo

Nebezpečenstvo banských havárií (požiare, výbuchy traskavých plynov, prievaly vôd a iné) si od banských závodov vyžadovali zriaďovanie záchranných staníc a záchranárskych zborov. Vznik záchranárstva u nás je spojený so závodom v Handlovej, kde sa v roku 1909 začala priemyselná ťažba uhlia. V roku 1914 nariadil Banský kapitanát v Banskej Bystrici vedeniu baní zriadiť v uhoľnej bani Handlová záchrannú stanicu. Pre baňu bolo zakúpených 6 izolačných kyslíkových prístrojov Dräger. Jednotne organizovaná činnosť Banskej záchrannej služby (BZS) na Slovensku sa začala v roku 1957, odkedy platil nový banský zákon. BZS je v súčasnosti jednou zo základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky. Súčasný banský zákon platí od roku 1988. Napriek technologickému pokroku a neustále prísnejším bezpečnostným predpisom, dochádza aj v súčasnosti na banských pracoviskách k úrazom a ojedinele aj k smrteľným nehodám.