Nájom/Prenájom

Nájom/Prenájom

Slovenské banské múzeum ponúka svoje priestory na krátkodobý nájom za účelom konania konferencií, školení, seminárov, firemných, spoločenských, či kultúrnych akcií a to na základe aktuálne platných pravidiel a cenníka nájmov.

Do času nájmu sa započítava príprava, realizácia a likvidácia nájmu / akcie / podujatia. V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie (voda, elektrina), cena doplnkových služieb a náklady na obslužný personál. Pri nájme je stanovená minimálna cena za obslužný personál vo výške 100,00 €. Celková cena nájmu obsahuje kalkuláciu všetkých položiek, na ktorých sa dohodnú prenajímateľ a nájomca a je vrátane DPH.

Postup rezervácie: overenie termínu a času nájmu, kalkulácia nájmu - propagacia@muzeumbs.sk, následne dohodnutie záväznej rezervácie (za záväznú rezerváciu sa považuje vyplnenie kontaktného formulára)

Pravidlá a záväzné povinnosti pri nájmoch v Slovenskom banskom múzeu
Kontaktný formulár/žiadosť o nájom
Cenník prenájmov od 1.4. do 30.9 v PDF
Cenník prenájmov od 1.10. do 31.3. v PDF