Faktúry 2020

komisionálny predaj

demontáž radiátorov

dozor SČK

služby pevnej siete

web doména

poistenie

komisionálny predaj

služby mobilnej siete

plyn

komisionálny predaj

plyn

elektrina

poistenie

údržba reg. pokladníc

komisionálny predaj

členské 2020 ICOM

zabezpečenie BOZP a PO 12/2019

spotrebný materiál

fixná zložka tepla Handlová

elektrina

likvidácia odpadu

komisionálny predaj

komisionálny predaj

služby mobilnej siete

komisionálny predaj

PHM

finančný spravodajca

spotrebný materiál

reinštalácie expozície Baníctvo na Slovensku

plyn

elektrina

elektrina

služby pevnej siete

digitálna kancelária 01/2020

predplatné ŠN

komisionálny predaj

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

oprava osvetlenia ŠPZ

elektrina rekapitulácia

nájom pozemkov

fiškálny modul

OPP

komisionálny predaj

komisionálny predaj

pokladničné pásky

elektrina

telekomunikačné služby

prenájom vysokozdvižnej plošiny

elektrina

komisionálny predaj

rezivo

stravné lístky

vykurovanie v exp. Handlová

komisionálny predaj

zariadenie kancelárie

služby práčovne

spotrebný materiál

spotrebný materiál

telekomunikačné služby

PHM

podpora APV

technická služba

stravné lístky

servisné práce

porez guľatiny

zabezpečenie BOZP a PO 1/2020

komisionálny predaj

tonery

mobilný telefón

konzultačné služby k projektu

výrub stromov

plyn

komisionálny predaj

komisionálny predaj

reinštalácia výstavy Baníctvo na Slovensku

plyn

digitálna kancelária 2/2020

poistenie

vodné a stočné

elektrina vyúčtovanie

členský príspevok Zlatá cesta

členské Región BŠ

spotrebný materiál

komisionálny predaj

poistné

členské ICOM

montáž komunikátora

služby mobilnej siete

poistné

prístup na mzdové centrum

tlač zborníka SBM

účastnícky poplatok

OPP

členský príspevok Združenie turizmu

reštaurovanie čipky

pokladničná páska

spotrebný materiál

telekomunikačné služby

vodné a stočné

stravné lístky

spotrebný materiál

predplatné časopisu Múzeum

PHM

plyn

služby práčovne

rekapitulácia elektriny

spotrebý materiál

školenie GDPR

komisionálny predaj

tlač info tabúľ

zabezpečene BOZP a PO 2/2020

kúrenie v Handlovej

tonery

spotrebný materiál

Reinštalácia výstavy Baníctvo na SLovensku

vodné a stočné

dane, komunálny odpad

spotrebný materiál

služby pevnej siete

vyúčtovanie elektriny

PHM

digitálna kancelária 03/2020

vodné a stočné

poplatok za komunálne odpady

dezinfekčné prostriedky

poplatok za mobilné siete

manipulačný poplatok

vyúčtovanie elektriny

poistné

vyúčtovanie elektriny

vyúčtovanie plyn

daň z nehnuteľností

spotrebný materiál

komisionálny predaj

spotrebný materiál

mobilné siete

PHM

elektrina rekapitulácia

vodováha

kancelárske potreby

OPP

daň z nehnuteľností

spotrebný materiál

vodné a stočné

projekčné práce

stravné lístky

kurzy

BOZP A PO 03/2020

zúčtovanie tepla r. 2019

dodávka tepla 03/2020 Handlová

plyn

dobropis - účastnícky poplatok

telekomunikačné služby

vodné a stočné

komisionálny predaj

spotrebný materiál

telekomunikačné služby

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

phm

paušál PZS I. Q

plyn

digitálna kancelária 4/2020

likvidácia odpadu

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

hosting Beta

poistné

poplatok za znečisťovanie ovzdušia

grafická dokumentácia AV

komisionálny predaj

podpora APV

služby mobilnej siete

PHM

poistné

rekapitulácia elektrina

nájomná zmluva 04/2020

komisionálny predaj

licencia

spotrebný materiál

telekomunikačné služby

spotrebný materiál

hosting beta

stravné lístky

web hosting

spotrebný materiál

zabezpečenie BOZP a PO 4/2020

komisionálny predaj

pozáručná oprava

fixná zložka tepla Handlová

ochranná prepážka

PHM

plyn

poistné

komisionálny predaj

technická služba

plyn

elektrina

telekomunikačné služby

digitálna kancelária 05/2020

bezkontaktný teplomer

paušálne poplatky

skládkový poplatok

vodné a stočné

rotačný mop

OPP

elektrina

služby mobilnej siete

prezutie pneumatík

komisionálny predaj

telekomunikačné služby

vodné a stočné

licencia Zoner

stravné lístky

teplomer, ochranný štít

ochranné plášte

plyn

spotrebný materiál

spotrebný materiál

vodné a stočné

telekomunikačné služby

zabezpečenie BOZP a PO 5/2020

oboznamovanie zamestnancov - práce vo výškach

fixná zložka tepla Handlová

PHM

pláštenka jednorázová

plyn

online seminár GDPR

preprava reziva

členské SBK

digitálna kancelária 6/2020

likvidácia odpadu

vodné a stočné

výmena čelného skla

spotrebný materiál

spotrebný materiál

služby v zmysle ZoD

spotrebný materiál

dobropis - školenie GDPR

kurzovné SBS

služby mobilnej siete

pozáručná oprava

spotrebný materiál

zabezpečenie BOZP a PO 6/2020

fixná zložka tepla Handlová

obed

phm

plyn

prehliadka a skúška elektrickej inštalácie

paušál PZS II. Q

spotrebný materiál

technická služba Handlová

elektrina

digitálna kancelária

telekomunikačné služby

tonery

komisionálny predaj

vodné a stočné

elektrina

komisionálny predaj

tlač info panelov

telekomunikačné služby

komisionálny predaj

komisionálny predaj

toner

technická služba

plyn

likvidácia odpadu

stravné lístky

komisionálny predaj

spotrebný materiál

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

služby mobilnej siete

PHM

spotrebný materiál

poistné

preventívna lekárska prehliadka

komisionálny predaj

elektrina

komisionálny predaj

zabezpečenie verejného obstarávania

služby informatika

komisionálny predaj

cestovné poistenie

pokladničná páska

podpora APV

PHM

výrub stromu

rekapitulácia elektrina

predplatné Mineralia Slovaca

hosting Beta

pokladničná páska

komisionálny predaj

telekomunikačné služby

spotrebný materiál

káva

dezinfekcia

školenie vodičov

toner

pokl. páska

elektromateriál

BOZP a PO 7/2020

fixná zložka tepla

toner

rúška

finančný spravodajca

verejná správa

mzdové centrum

práca, mzdy

služby práčovne

spotrebný materiál

spotrebný materiál

PHM

plyn

plyn

elektrina

elektrina

elektrina

elektrina

elektrina

elektrina

elektrina

vodné a stočné

meranie spotreby PHM

digitálna kancelária

služby pevnej siete

likvidácia odpadu

web hosting

stravné lístky

komisionálny predaj

laminovacie fólie

mobilné telefóny

sieťový zdroj

skartácia

archívny box

oprava Forda

komisionálny predaj

Mineralia Slovaca

oprava reg. pokladne

PHM

plyn

poistné

poradca podnikateľa

služby práčovne

rekapitulácia elektrina

technická služba

telekomunikačné služby

spotrebný materiál

vodné a stočné

vodné a stočné

propagačný materiál AF 2020

digitálna kancelária

dezinfekcia

telekomunikačné služby

spotrebný materiál

pozáručná oprava

AF 2020

ohrievač vody

BOZP a  PO 8/2020

fixná zložka tepla Handlová

spotrebný materiál

spotrebný materiál

PHM

služby práčovne

prenájom komunikátora

spotrebný materiál

plyn

elektrina

tonery

likvidácia odpadu

spotrebný materiál

spotrebný materiál

vodné a stočné

daň

spotrebný materiál

spotrebný materiál

tlač pozvánok, plagátov

oprava radiátora

stravné lístky

oprava registračnej pokladne

stravovanie seminár Argenti fodina 2020

impregnácia okien

jazyková korektúra

mobilné siete

PHM

odborná prehliadka el.inštalácie

služby práčovne

preprava na exkurziu seminár Argenti fodina 2020

elektrina

spotrebný materiál

elektrina

telekomunikačné služby

spotrebný materiál

vodné a stočné

zapožičanie výstavy

digitálna kancelária 10/2020

komisionálny predaj

komisionálny predaj

fotorámiky

spotrebný materiál

komisionálny predaj

spotrebný materiál

spotrebný materiál

komisionálny predaj

komisionálny predaj

oprava Alficar

komisionálny predaj

plyn

spotrebný materiál

digitálna kancelária 10/2020

tonery

AVG

telekomunikačné služby

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

BOZP a PO 9/2020

fixná zložka tepla Handlová

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

PHM

revízie

komisionálny predaj

komisionálny predaj

dezinfekčné stojany

vodné a stočné

komisionálny predaj

AVG

komisionálny predaj

licencia na použitie fotografií

likvidácia odpadu

poistné

regál policový

skúška elektrickej inštalácie

technická služba

plyn

vyúčtovanie elektriny

zvlhčovač

komisionálny predaj

dezinfekcia

oprava systému

hosting Beta

spotrebný materiál

zvlhčovač

kliprámy

komisionálny predaj

odvlhčovač

horolezecké práce

mobilné telefóny

pečatidlo

prezutie pneumatík

paušál PSZ III. Q

regál policový

servisné poplatky

elektrina

elektrina

uhličitan lítny

banery

dezinfekcia

služby informatika

stravné lístky

kamenivo

komisionálny predaj

elektromateriál

podpora APV

ochranné plexisklo

poplatok za doménu

komisionálny predaj

spotrebný materiál

telekomunikačné služby

zvlhčovač

digitálna kancelária 11/2020

poplatok za doménu

telekomunikačné služby

inovácia expozície v Kammerhofe II. etapa

inovácia expozície v Kammerhofe II. etapa

zabezpečenie BOZP a PO

komisionálny predaj

tonery

multifunkčný stroj

ochranné plexisklo

phm

poistenie zodpovednosti za škodu

poplatok za fotografie

likvidácia odpadu

kontrola HP

plyn

plyn

spotrebný materiál

stojany na dezinfekciu

fixná zložka tepla Handlová

kontrola a čistenie komínov

vodné a stočné

služby správcu siete

spotrebný materiál

stravné lístky

hygieniecké prostriedky

poistné

servis Dacia Duster

komisionálny predaj

kancelársky nábytok

mobilná sieť

povinné poučenie vodičov

rekapitulácia elektrina

ochranné rúška zamestnancom

samolepiace fólie

technická služba

elektrina

vyúčtovanie elektriny

dlaždice

spotrebný materiál

lekárenský sáčok

PZP

absenčná karta

spotrebný materiál

sklenený poklop studne

komisionálny predaj

poplatky za telekomunikačné služby

digitálna kancelária 12/2020

členské SŽC

spotrebný materiál

poplatky za telekomunikačné služby

stravné lístky

zabezpečenie BOZP a PO 11/2020

kanc. kreslo

likvidácia odpadu

kancelárske potreby

spotrebný materiál

PHM

poistné

havarijné poistenie

predplatné časopisov

plyn

spotrebný materiál

vodné a stočné

stropné svietidlá

vodné a stočné

dlaždice

prijímač MCT

spotrebný materiál

odber chémie

komisionálny predaj

ponorné čerpadlo

paušál PZS IV. Q

rozprašovač

technická služba

plyn

vyúčtovanie elektriny

spotrebný materiál

dezinfekcia

OPP

služby informatika

likvidácia odpadu

geometrický plán

svietidlo

kancelárske potreby

služby mobilnej siete