Faktúry 2020

komisionálny predaj

demontáž radiátorov

dozor SČK

služby pevnej siete

web doména

poistenie

komisionálny predaj

služby mobilnej siete

plyn

komisionálny predaj

plyn

elektrina

poistenie

údržba reg. pokladníc

komisionálny predaj

členské 2020 ICOM

zabezpečenie BOZP a PO 12/2019

spotrebný materiál

fixná zložka tepla Handlová

elektrina

likvidácia odpadu

komisionálny predaj

komisionálny predaj

služby mobilnej siete

komisionálny predaj

PHM

finančný spravodajca

spotrebný materiál

reinštalácie expozície Baníctvo na Slovensku

plyn

elektrina

elektrina

služby pevnej siete

digitálna kancelária 01/2020

predplatné ŠN

komisionálny predaj

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

oprava osvetlenia ŠPZ

elektrina rekapitulácia

nájom pozemkov

fiškálny modul

OPP

komisionálny predaj

komisionálny predaj

pokladničné pásky

elektrina

telekomunikačné služby

prenájom vysokozdvižnej plošiny

elektrina

komisionálny predaj

rezivo

stravné lístky

vykurovanie v exp. Handlová

komisionálny predaj

zariadenie kancelárie

služby práčovne

spotrebný materiál

spotrebný materiál

telekomunikačné služby

PHM

podpora APV

technická služba

stravné lístky

servisné práce

porez guľatiny

zabezpečenie BOZP a PO 1/2020

komisionálny predaj

tonery

mobilný telefón

konzultačné služby k projektu

výrub stromov

plyn

komisionálny predaj

komisionálny predaj

reinštalácia výstavy Baníctvo na Slovensku

plyn

digitálna kancelária 2/2020

poistenie

vodné a stočné

elektrina vyúčtovanie

členský príspevok Zlatá cesta

členské Región BŠ

spotrebný materiál

komisionálny predaj

poistné

členské ICOM

montáž komunikátora

služby mobilnej siete

poistné

prístup na mzdové centrum

tlač zborníka SBM

účastnícky poplatok

OPP

členský príspevok Združenie turizmu

reštaurovanie čipky

pokladničná páska

spotrebný materiál

telekomunikačné služby

vodné a stočné

stravné lístky

spotrebný materiál

predplatné časopisu Múzeum

PHM

plyn

služby práčovne

rekapitulácia elektriny

spotrebý materiál

školenie GDPR

komisionálny predaj

tlač info tabúľ

zabezpečene BOZP a PO 2/2020

kúrenie v Handlovej

tonery

spotrebný materiál

Reinštalácia výstavy Baníctvo na SLovensku

vodné a stočné

dane, komunálny odpad

spotrebný materiál

služby pevnej siete

vyúčtovanie elektriny

PHM

digitálna kancelária 03/2020

vodné a stočné

poplatok za komunálne odpady

dezinfekčné prostriedky

poplatok za mobilné siete

manipulačný poplatok

vyúčtovanie elektriny

poistné

vyúčtovanie elektriny

vyúčtovanie plyn

daň z nehnuteľností

spotrebný materiál

komisionálny predaj

spotrebný materiál

mobilné siete

PHM

elektrina rekapitulácia

vodováha

kancelárske potreby

OPP