Program pre verejnosť

TVORIVÉ DIELNE V DIELNIČKE V KAMMERHOFE opäť od septembra 2020.
Kontakt: enviro@muzeumbs.sk alebo 045 694 94 51, 36

TVORIVÉ DIELNE V EKODIELNIČKE: rezervácia: sbm.handlova@muzeumbs.sk 
Kontakt: sbm.handlova@muzeumbs.sk alebo 046 542 39 73, 0903 411 011

Fajkárska dielňa na Starom zámku ponúka výrobu hlinených fajok pre všetkých návštevníkov od 4 rokov. 

Kontakt: Mgr. Ivana Čengerová, staryzamok@muzeumbs.sk, 045 694 94 72 (odporúčame rezervovať 5 dní vopred)

Tešíme sa na stretnutie.