Program pre verejnosť

Program pre verejnosť

Letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe sa v roku 2024 uskutočnia v termínoch: 
4.-5. júl, 12.-13. júl, 16.-20. júl, 30.júl - 2. august a 13.-17. august 2024

LETNÉ MENU V KAMMERHOFE
Rezervácie: infobs@muzeumbs.sk, 045 694 94 18, 0918 990 450

Prázdniny v múzeu Handlová
Rezervácie: sbm.handlova@muzeumbs.sk, 046 542 39 73, 0903 411 011

Rozprávka o baníkovi ...
Kontakt: infobs@muzeumbs.sk, 045 694 94 18, 0918 990 450