Program pre verejnosť

Program pre verejnosť

AHA! Akadémia pre verejnosť
Čakajú vás archeológia, alchýmia, skúmanie minerálov, experimenty, tajomstvá baníckeho remesla.
Rezervácie: infobs@muzeumbs.sk, 045 694 94 18
Vstupné: 3,00 €