Ponuky voľných pracovných miest

Ponuky voľných pracovných miest

MÚZEUM HĽADÁ VEDÚCEHO EKONÓMA/VEDÚCU EKONÓMKU
https://www.muzeumbs.sk/article/sk/veduci-ekonom-sbm-ponuka-pracovneho-miesta

MÚZEUM HĽADÁ ARCHEOLÓGA OD 1.1.2023
https://www.muzeumbs.sk/article/sk/archeolog-ponuka-pracovneho-miesta

MÚZEUM HĽADÁ LEKTORKY A LEKTOROV! 

Pridajte sa do nášho múzejného tímu! Slovenské banské múzeum hľadá na letnú sezónu posily do tímu – lektorov/ky a sprievodcov/kyne. Ak máte viac ako 16. rokov, komunikačne ovládate aspoň jeden cudzí jazyk, ste komunikatívny, empatický, zodpovedný, máte vzťah k histórii, baníctvu, kultúre, umeniu neváhajte: POŠLITE PRIHLÁŠKU. Hľadáme nielen spomedzi študentov, ale s radosťou privítame aj činorodých seniorov, dôchodcov. 

Sezónnych lektorov (od mája do októbra 2021) hľadáme do všetkých našich expozícií v Banskej Štiavnici: Banské múzeum v prírode - skanzen, Starý zámok, Nový zámok, Kammerhof, Galéria Jozefa Kollára, Berrgericht. 
Žiadosti posielajte najlepšie na email: mzdy@muzeumbs.sk, alebo poštou na adresu Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica . Uveďte aj Vaše preferencie, o ktorú z expozícií máte záujem. 

Už sa nevieme dočkať prvých sezónnych hostí v Banskej Štiavnici a v expozíciách múzea, ale tešíme sa aj na Vás, perspektívnych kolegov a kolegyne. Využite príležitosť bližšie spoznať múzejnú prácu a byť prostredníkom zážitkov a informácií, ktorými sa usilujeme obohatiť  múzejných hostí v lokalite UNESCO.  
Viac  info na: www.muzeumbs.sk, FB múzea, +421 45 694 9411