Banská a lesnícka akadémia - akademici, salamander, šachtág - študentské zvyky

Banská a lesnícka akadémia - akademici, salamander, šachtág - študentské zvyky

Keď sa Mária Terézia rozhodovala, či prvá banícka vysoká škola bude v Prahe alebo v Banskej Štiavnici, vraj si vybrala  Banskú Štiavnicu aj preto, aby študentov zbytočne nerozptyľovali pri štúdiu lákadlá veľkomesta. Ale tunajší vysokoškoláci aj napriek tomu založili tradície, ktoré sú dodnes zdrojom zábavy. Štúdium na akadémii bolo náročné a nariadenia prísne. Ale mimo vyučovania poskytovala akademická pôda aj možnosti zábavy. Študenti zakladali rôzne spolky s pravidlami správania. Stretnutia podliehali interným pravidlám, ktoré platili aj pre prijímanie nových študentov, aj pre program rozlúčky so školou a mestom, ktorému sa aj dnes hovorí valetantský sprievod. Valetanti, teda absolventi, sa presúvali mestom od štiavnickej radnice k Akadémii. Na čiapkach mali toľko stúh, koľko rokov strávili v škole. Študenti Banskej a lesníckej akadémie vymysleli aj slávny Salamandrový sprievod. Z krčmových a spolkových priestorov ho preniesli do štiavnických ulíc. Od roku 1988 je každoročne vyvrcholením septembrových osláv Dňa baníkov. Obyvatelia a návštevníci mesta sa chodia pozerať na sprievod reprezentantov baníckych spolkov, profesijných združení, bývalých banských miest zo Slovenska aj zahraničia, ale najmä na Štiavničanov, ktorí sa obliekajú do kostýmov postáv známych z histórie mesta.