Zrealizované podujatia v roku 2017

Zrealizované podujatia v roku 2017

ZIMA V KAMMERHOFE

od októbra 2017 do 31.januára 2018, Kammerhof-Baníctvo na Slovensku

viac 31.01.2018

,,Palo Čejka-Trofeje”

25.november-28.december 2017 Galéria Jozefa Kollára, Nám.sv.Trojice 8,Banská Štiavnica

viac 28.12.2017

,,Kabinet ilustrácie III.”

6.október-13.december 2017 Galéria Jozefa Kollára, Nám.sv.Trojice 8,Banská Štiavnica

viac 13.12.2017

Štjavnycký vjanočný jarmok

8.-9.december 2017, Kammerhof-nádvorie +expozícia Info: 045 – 694 94 51, enviro@muzeumbs.sk

viac 09.12.2017

Rok Márie Terézie v SBM- Historické prednáškové popoludnia

do novembra 2017, 13:30 hod., Kammerhof Info: 045 – 694 94 30, archiv@muzeumbs.sk

viac 30.11.2017

Zacharova fajka v Starom zámku

25.november 2017, Starý zámok Info: 045 – 694 94 70, historik@muzeumbs.sk

viac 25.11.2017

zVLNENIE (3 x tvorivé stretnutie s ovčou vlnou)

6., 16., 23. november 2017 od 15:00 hod., Kammerhof-Dielnička Info: 045 – 694 94 51 (36), enviro@muzeumbs.sk

viac 23.11.2017

Stretnutie generácií

22.november 2017, Starý zámok Info: 045 – 694 94 70, historik@muzeumbs.sk

viac 22.11.2017

Pochybné suveníry a Prales na tanieri

21. november 2017 od 9:00 hod., Kammerhof-Dielnička Info: 045 – 694 94 51 (36), enviro@muzeumbs.sk

viac 21.11.2017

,,12 patrónov ... ochrancovia vedy,techniky a remesiel”

23.august-19.november 2017, vernisáž o 16:00 hod. Berggericht-výstavné priestory, Nám.sv.Trojice 6,Banská Štiavnica

viac 19.11.2017

,,Daniela Chrienová-Nový súbor”

Výstava predĺžená až do 18.novembra 2017! Galéria Jozefa Kollára, Nám.sv.Trojice 8,Banská Štiavnica

viac 18.11.2017

Týždeň vedy a techniky 4 elementy

6.-10.november 2017, expozícia Handlová Info: 046 - 542 39 73, 0903 411 011, sbm.handlova@muzeumbs.sk

viac 10.11.2017