Sklené Teplice

Sklené Teplice

Prvá písomná zmienka o Sklených Tepliciach pochádza z roku 1340. Sklené Teplice vznikli ako drevorubačská osada a obyvatelia ťažili drevo pre bane v neďalekej Banskej Štiavnici. Blízkosť Banskej Štiavnice ovplyvnila aj inú skutočnosť. Približne v roku 1350 tu bola založená skláreň. Bola to prvá skláreň v Uhorsku. Po zániku sklárne bola v Sklených Tepliciach založená huta, v ktorej sa oddeľovalo zlato a striebro od nevyužívaných rúd pomocou olova. Takto sa tu spracovávali rudy vyťažené v Banskej Štiavnici a okolí. Už od vzniku obce využívali jej obyvatelia blahodarné účinky termálnej minerálnej vody, ktorá tu vyviera doposiaľ. Budovy huty sa predali kúpeľom a súkromníkom, zariadenie sa rozdelilo medzi iné huty na okolí. Takto v Sklených Tepliciach zanikla priemyselná výroba a obec sa orientovala čisto len na kúpeľníctvo a poľnohospodárstvo.