Medzinárodný workshop

Medzinárodný workshop

Slovenské banské múzeum pozýva na záverečný deň medzinárodného workshopu "Ozveny v tichu" 

Banská Štiavnica, 21.11.2023

S veľkým potešením Vás pozývame na záverečný deň medzinárodného workshopu "Ozveny v tichu", ktorý sa koná súčasne na Slovensku a v Nórsku. Tento výnimočný deň sa uskutoční na Špeciálnej základnej škole v Banskej Štiavnici.

Dátum a čas: 24.11.2023 od 9:00 do 15:00 hod.
Miesto konania: Špeciálna základná škola, Banská Štiavnica

Workshop "Ozveny v tichu" je jedinečným projektom, ktorý spája umenie a ekológiu a prebieha paralelne v dvoch krajinách. Na Slovensku je vedený uznávanými umelcami a pedagógmi, ako sú Oto Hudec, svojimi dielami zameranými na environmentálne témy, a Martina Martincová, významná galerijná pedagogička a kurátorka, ktorá stojí za koncepciou workshopu a následnej výstavy. 

Na záverečný deň workshopu sú srdečne pozvaní novinári, aby mohli zaznamenať a odvysielať zážitky a diela, ktoré deti spolu s umelcami vytvorili. Tento deň bude vrcholom trojdňového programu, ktorý zahŕňa rôzne aktivity zamerané na spoznávanie prírody, jej ochranu a význam v našich životoch.

Tešíme sa na Vašu účasť a spoločné zdieľanie tohto nezabudnuteľného zážitku, ktorý prekračuje hranice a spája mladých ľudí v záujme lepšej budúcnosti.

O projekte Zelená misia: Projekt Zelená misia Slovenského banského múzea je iniciatíva zameraná na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o dôležitosti ochrany životného prostredia a klimatickej zmeny. Cez rôzne aktivity, ako sú workshopy, výstavy a vzdelávacie programy, projekt prispieva k formovaniu aktívnych občianskych a odborných komunít a podporuje medzigeneračné spojenia a medzinárodné partnerstvá.

Projekt Zelená misia Slovenského banského múzea je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Kontaktná osoba pre médiá: Mgr. Miriam Lenčová, +421 948 027 116, lencova.miriam@muzeumbs.sk

 

PARALELNÝ WORKSHOP V NÓRSKU SA USKUTOČNÍ 1.-3. DECEMBRA 2023.

V Nórsku sa workshopu ujíma talentovaný umelec Damian Vega, ktorý prispieva svojím jedinečným pohľadom na umenie a jeho schopnosť prepojiť lokálne a globálne environmentálne otázky sú neoceniteľným prínosom pre celý projekt.

Informácie o workshope v Nórsku nájdete na linku:
https://dalanefolkemuseum.no/arrangementer/3-dagers-workshop-for-barn-9-11-ar-dag-1/