Úprava nerastných surovín

Úprava nerastných surovín

Úprava nerastných surovín je konečnou etapou spracovania nerastu. Najstaršie a najjednoduchšie metódy predstavovalo ručné triedenie a drvenie kamennými nástrojmi –kamenné mlaty. V 13. storočí sa objavujú nové zariadenia – stupy, ktoré sa využívali až do 19.storočia. Dôležitý spôsob úpravy predstavovala amalgamácia, kde sa najprv získala zlúčenina zlata a ortute a ortuť sa  potom tepelne odstránila. V 19. storočí nastal rozvoj technológií využívajúcich na rozdelenie suroviny prúd vody a nátrasný pohyb. 
Úpravníctvo vždy dopĺňali laboratórne skúšky a v laboratóriách sa skúšali nové technológie.