Starý zámok Starý zámok

KDE NÁS NÁJDETE

Adresa: Starozámocká 11, 969 01 Banská Štiavnica
GPS súradnice
N – 48°27´33,50"
E – 18°53´28,40"
Možnosť platby len v hotovosti.
Návštevný poriadok expozície Starý zámok

PONUKA PRE ŠKOLY

KONTAKT

staryzamok@muzeumbs.sk, 0918 383 478

Vstup do expozície: streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa: vstupy s lektorom 9:00, 10:00, 11:00,  12:00, 13:00, 14:00 a 15:00 + prehliadka exteriérových expozícií (samoobslužne), rezervácie vstupov odporúčame len pre školské skupiny a pri väčších skupinách návštevníkov
Prehliadka je možná aj v cudzom jazyku: anglický jazyk za príplatok 20,00 €

Vážení návštevníci.

Starý zámok bude aj v roku 2024 dejiskom rôznych kultúrnych podujatí a prenájmov.

V termíne 22.6.2024 sa uskutoční súkromná oslava. Prehliadky zámku budú možné: 9:00 - 14:00 hod. Posledná prehliadka s lektorom o 13:00 hod.

V termíne 26.-27.6.2024 sa uskutoční medzinárodné kolokvium. Zámok bude pre verejnosť uzatvorený.

V termíne 6.7.2024 sa uskutoční svadobný obrad. Prehliadky zámku budú z tohto dôvodu upravené a prispôsobené nájmu a budú možné 10:00-15:45 (posledný vstup s lektorom o 14:00 hod.).

V termíne 14.9.2024 sa uskutoční svadobný obrad. Prehliadky zámku budú z tohto dôvodu upravené a prispôsobené nájmu a budú možné 9:00-12:30 a následne 14:00-17:00.


Vopred ďakujeme za pochopenie.

Starý zámok sa nachádza nad Námestím sv. Trojice, pod úpätím vrchu Paradajz. Patrí k najstarším stavebným pamiatkam mesta Banská Štiavnica a dokumentuje románsky, gotický, renesančný a barokový výtvarný sloh.

Odporúčame

Na muške
-Jedným z cieľov expozície Na muške je poskytnúť návštevníkovi možnosť vizuálneho zážitku. Na dosiahnutie zážitku slúži inovatívne architektonické riešenie expozície v podobe monumentálnej drevenej konštrukcie. Konštrukcia nesie veľké množstvo streleckých terčov s cieľom pripomínať ich pôvodné situovanie na mestskej strelnici, kde sa nimi obkladali celé steny i stropy. Architektúra expozície sa zároveň odvoláva na francúzske salóny 18. a 19. storočia, na ktorých sa všetky steny kompletne pokrývali dobovými obrazmi. 
-Zámerom Na muške je nepochybne aj poukázanie na nesmierne bohaté historické a kultúrne dedičstvo Banskej Štiavnice. Je to dôležité si pripomínať obzvlášť teraz, krátko po ničivom požiari v centre mesta, ktorý nenávratne poškodil cenné historické prvky Banskej Štiavnice. Nová expozícia streleckých terčov tak môže byť aj symbolom, svedčiacim o majestátnosti, sile a význame mesta v priebehu dejín.
Archeologická expozícia „Baníci prichádzajú…“
-    poklady bronzových šperkov, nástrojov a súčastí odevov z obdobia okolo roku 900 pred Kr.
-     jedinečné nálezy z archeologických výskumov Sitna a Starého mesta /Glanzenberg/ v Banskej Štiavnici
Z histórie mesta Banskej Štiavnice
-    listina z roku 1275 : najstaršia listina vydaná mestskou  kanceláriou na Slovensku, najstaršie zobrazenie mestského erbu v rámci kráľovstva, pečať s baníckymi znakmi, najstaršia svojho druhu v Európe
Maketa oltára Majstra M.S. z roku 1506
-    sedem zachovalých tabuľových obrazov s námetmi mariánskeho a christologického cyklu

Odporúčame

Baroková plastika
- originály súsošia Sv. Trojice z banskoštiavnického námestia

Lapidárium
-kamenné krstiteľnice, náhrobníky, mestské fontány, unikátna liatinová náhrobná doska z roku 1598

Prezentácia najznámejších remesiel  Banskej Štiavnice:

Umenie kováčov – výrobky umeleckého kováča Karola Fizélyho, kované a liatinové náhrobné kríže

Historické hodiny  – interiérové, vežové hodiny

Obsadenosť expozície:

Rezervačný formulár

Položky označené hviezdičkou sú povinné *

* * *
*
*
*
*
*  
*