Nováky

Nováky

Koncom roku 2023 časť vedecko-výskumného tímu múzea dvakrát sfárala do uhoľnej bane v Novákoch. Využili sme príležitosť navštíviť poslednú uhoľnú baňu tesne pred jej zatvorením. Prezreli sme si staré banské diela a priestory technického zabezpečenia bane – čerpacie stanice, trafostanice, dielne a opravovňu lokomotív. Podarilo sa nám navštíviť aj činný stenový porub KMP 111. Po vyfáraní sme si pozreli strojovňu ťažného stroja.

História Bane Nováky sa začala písať v marci 1940. Vtedy kutacie právo získala účastinná spoločnosť Handlovské bane v lokalite Pustý vrch a začala s prvými prácami. V novembri sa úpadnicou v dĺžke 187 metrov narazilo na prvý lokálny uhoľný sloj a do konca roku sa vyťažilo 66 ton. 

Po problémoch s vodou v bani Rudolf sa vyrazila už v roku 1941 druhá úpadnica , na ktorú bola kladená požiadavka vyťažiť denne 400 t uhlia. Situácia počas II. svetovej vojny bola veľmi zložitá a aj napriek veľkému úsiliu sa v rokoch 1940 – 1944 vyťažilo iba 100 510 ton uhlia. 

Po oslobodení sa začalo s veľkou investičnou výstavbou a budovaním ústredného závodu Baňa Mier. Následne v 1951 roku bola otvorená Baňa Lehota.

Organizačne patrili do roku 1945 Novácke uhoľné bane Handlovským uhoľným baniam, účastinnej spoločnosti. Po znárodnení od
r. 1946 Slovenským uhoľným baniam, u.p. Prievidza ako závod Handlovských uhoľných baní. 

Od r. 1951 boli Nováky samostatným závodom ako Novácke uhoľné bane. V priebehu rokov došlo k rôznemu organizačnému rozčleneniu a premenovaniu cez Novácke uhoľné bane, n.p., Nováky; Uhoľné a lignitové bane Baňa Nováky, k.p. Nováky; štátny podnik Slovenské uhoľné bane, Baňa Nováky, k.p.; SUB, štátny podnik, akciová spoločnosť až po rok 1996, keď po privatizácii vznikol o.z. Baňa Nováky, ako jeden so závodov akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza. 

K 31. 12. 2006 bola Baňa Nováky ako samostatný závod zrušená a začlenená priamo do organizačnej štruktúry a.s. HBP.

Vláda Slovenskej republiky v decembri 2018 vyhlásila útlmový program pre baníctvo. Históriu priemyselnej ťažby uhlia na hornej Nitre ukončila 20. decembra 2023 posledná tona uhlia z Bane Nováky.

Zdroj : Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Text a foto : Lubo Lužina