Zrealizované podujatia v roku 2024

Zrealizované podujatia v roku 2024

Festival Zeme 2024

Festival Zeme v Banskej Bystrici aj s účasťou Slovenského banského múzea.

viac 05.06.2024

Pozvánka na exkluzívnu prehliadku s prednáškou "Osudy historického kompresora"

Podujatie sa uskutoční 15. júna 2024 o 15:00 hodine v priestoroch Banského múzea v prírode.

viac 04.06.2024

OpenAir predajná výstava minerálov, 3. ročník

Navštívte jedinečné podujatie, kde sa stretne laická a odborná verejnosť z rôznych kútov sveta! 

viac 31.05.2024

S ARCHEOLÓGOM V STAROM ZÁMKU

Európske dni archeológie 2024 v Slovenskom banskom múzeu.

viac 31.05.2024

DETSKÝ ŠACHTÁG

Materská škola 1. Mája v piatok 31.5.2024 o 15:00 hod.

viac 30.05.2024

Deň detí v Kammerhofe, 31.5.2024

Deň plní zábavy a kreativity v Dielničke v Kammerhofe a v Enviroečebni - AHA! Akadémia.

viac 20.05.2024

Noc múzeí a galérií 2024 v Slovenskom banskom múzeu

Pozývame do Banského múzea v prírode, Starého zámku a Uhoľnej expozície Handlová už v sobotu 18. mája 2024.

viac 09.05.2024

LABYRINT - víkend tajomných štiavnických zákutí

Pozývame na nové podujatie LABYRINT - víkend tajomných štiavnických zákutí, ktoré sa v priestoroch Banského múzea v prírode časť Pracháreň uskutoční 11. mája 2024.

viac 09.05.2024

Kalendárium máj 2024

Noc múzeí a galérií 2024, otvorenie výstavy Záblesky z cesty časom, či nové podujatie LABYRINT, to je máj 2024 v múzeu.

viac 29.04.2024

Deň Zeme 2024 v Slovenskom banskom múzeu

Deň Zeme v Slovenskom banskom múzeu ponúkne edukatívnu zábavu aj burzu rastlín.

viac 17.04.2024

OD TEREZKY DO HUTY, 20.apríla 2024 od 9:00 hod.

Komentovaná vychádzka po montánnom dedičstve Banskej Štiavnice v sprievode odborných zamestnancov Slovenského banského múzea.

viac 05.04.2024

Kalendárium apríl 2024

Výstavy Unikli plameňom, Ozveny v tichu, tvorivé aktivity v Ekodielničke, Deň Zeme v Kammerhofe, či komentovaná vychádzka po montánnom dedičstve Banskej Štiavnice, to je apríl 2024 v múzeu.

viac 26.03.2024