Mgr. Emília Švecová

Mgr. Emília Švecová

Mgr. Emília Švecová

svecova.emilia@muzeumbs.sk 
+421 (0)45 694 94 51
Odbor marketingu, propagácie a environmentálnej výchovy, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

V Slovenskom banskom múzeu pracujem od roku 2004. Som absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Bratislava. Mojou úlohou v tíme Centra marketingu, komunikácie a zelených inovácií je tvorba, koordinácia a implementácia „zelených“ inovácií. Ambíciou projektu „Zelené múzeum“ je koncept udržateľnosti a zodpovednosti prístupu múzea vo vzťahu k životnému prostrediu. Spolupracujem pri koncipovaní, zabezpečovaní produkcie a propagácie podujatí pre verejnosť a edukačno – kreatívnych aktivít.