Mgr. Helena Galková

Mgr. Helena Galková

Mgr. Helena Galková

galkova.helena@muzeumbs.sk 
+421(0)45 694 94 81
Vedeckovýskumné centrum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica


Som členom Vedecko-výskumného tímu Slovenského banského múzea od januára 2021. Po skúsenostiach v oblasti kultúry a cestovného ruchu som dostala príležitosť pracovať ako kurátorka etnologického zbierkového fondu. Mojou hlavnou pracovnou náplňou je zbierať, spracovávať etnologické zbierkové predmety, starať sa o ne, ochraňovať ich, prezentovať  verejnosti a samozrejme vykonávať výskumnú činnosť - najmä v oblasti montánnej etnológie. Prioritou pre mňa je najmä výskum každodennosti baníckeho života ako aj zvykoslovie baníkov. Od roku 2022 sa môj záujem zameriava na región Horná Nitra a prebiehajúcu transformáciu uhoľného baníctva z pohľadu identity baníka.