Mgr. Helena Galková

Mgr. Helena Galková

Mgr. Helena Galková

galkova.helena@muzeumbs.sk 
+421(0)45 694 94 81
Vedeckovýskumné centrum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica


Som nový člen tímu Slovenského banského múzea od januára 2021. Po skúsenostiach v oblasti kultúry a cestovného ruchu som dostala príležitosť pracovať ako kurátorka etnologického zbierkového fondu. Mojou úlohou/hlavnou pracovnou náplňou bude zbierať, spracovávať etnologické zbierky, starať sa o ne, zveľaďovať ich, prezentovať  verejnosti a samozrejme vykonávať výskumnú činnosť - najmä v oblasti montánnej etnológie. Prioritou pre mňa je hlavne výskum každodennosti baníckeho života ako aj zvykoslovie baníkov. Avšak otvorená som aj iným výzvam či témam. Námety na výskum, či akvizíciu zbierky mi môžete posielať na uvedené kontaktné údaje, zavolať alebo poskytnúť pri osobnom stretnutí.