17.12.2021 Lucia Kupcová: Praskliny

START UP

PRASKLINY 
Lucia Kupcová 
vernisáž 14. 1. 2022 o 18:00 hod. 
trvanie výstavy: výstava ukončená

Rozprestiera sa všade okolo nás. 
Je samostatným celkom, ktorý sa prispôsobuje iba sám sebe. 
Stará sa o seba, nepotrebuje nás. 
Miestami do nej vstupujeme. Máme potrebu ju meniť. 
Upravujeme jej vzhľad a formujeme ju tak, aby nám vyhovovala, 
ale nechceme aby nás opustila. 
Máme tendenciu z nej ťažiť, nielen jej krásu, ale aj obsah. 
Pozorujeme jej zmeny a tešíme sa z nových tvarov.  
Možno nie sú také prirodzené ako si myslíme.

 Precitáme a vidíme, už len okrasnú kulisu, ktorú používame na upokojenie 
a utriedenie si myšlienok. 
Vážime si jej hodnotu, nechávame sa ňou pohltiť a uvedomiť si našu malosť v priestore. 
Opakovaním nášho vzájomného kontaktu na sebe zanechávame stopy.
 Ona nás informuje o svojom smerovaní. 
Naša prítomnosť je spomaľovaná. 
Jej povrch sa namáha a nadobúda okrem nových tvarov aj nové štruktúry. 
Začíname ju pozorovať, skúmať a uvažovať nad ich pôvodom.  
Čo ak ide o znázornenie neviditeľného procesu krehkosti? 
Čo ak nám chce znázorniť náš vzťah? 

Zrazu to nastane. 
Namáhanie povrchu dokáže vytvoriť zvuk, ktorý nás v prvom momente prekvapí. 
Okamžite s  nami rezonuje a zároveň signalizuje, že sa niečo zmenilo. 
Predstavíme si mierne posunutie, náhle oddelenie, poškodenie 
alebo len vznik priestoru pre čosi nové. 
Domnievame sa, že ide o zmenu, ktorá sa prirodzene deje a cyklicky opakuje. 
Výraznejšie spozornieme, až keď sa pred nami objaví vizuálna línia. 
Prasklina, ktorú si letmo všimneme a napriek jej prítomnosti jej nevenujeme hlbšiu pozornosť. 
Precitneme, až keď ju fyzicky ucítime. 
Trpíme spolu s ňou. 
Prežívame bolesť, uvažujeme nad jej vznikom. Napájame sa. 
Vnímame neistý povrch plný čiar, ktoré sa vzájomne prehlbujú. 
Strácame sa v nich. Sledujeme ich smerovanie a nechávame sa nimi pohltiť. 
Pozorujeme medzery utvárajúce celok a súčasne oddeľujúce rôzne novovzniknuté povrchy. 
Ukazuje sa nám prostredie, ktoré je už iné.  

Možno ak odstránime momenty tlakov, tak ho ešte dokážeme zachrániť. 
Máme možnosť prebudiť čo bolo zabudnuté, neviditeľné a utláčané do pozadia. 
A ešte stále môžeme byť schopní a schopné si vybudovať vzájomný vzťah, otvoriť sa 
a prispôsobiť sa aktuálnemu momentu, 
aj za cenu vzájomného praskania.  


                                    Nina Vidovencová

Odborná spolupráca: Katarína Jankechová 
Technická spolupráca: Stanislav Krajči a Jozef Pilát 
Miesto konania: START UP, Galéria Jozefa Kollára, Nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica 

Článok môžete komentovať ...