50.výročie expozície

50.výročie expozície

BANSKÉ MÚZEUM V PRÍRODE V BANSKEJ ŠTIAVNICI OSLAVUJE 50. VÝROČIE ODKRÝVANIA BANÍCKEJ HISTÓRIE

Jedinečné múzeum sa počas polstoročia stalo neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva na Slovensku. Dôkazom jeho unikátnosti je najstaršia a tematicky najrozsiahlejšia banícka expozícia, ktorá ukazuje vývoj rudného baníctva v stredoeurópskom priestore od stredoveku do konca 20. storočia.
Prvé práce na výstavbe Banského múzea v prírode sa začali v roku 1965. O deväť rokov neskôr skanzen privítal prvých oficiálnych návštevníkov. Brány múzea sa prvýkrát otvorili 6. septembra 1974 a do konca roka expozíciu navštívilo 3 963 ľudí.

Najvzácnejší exponát
Banské múzeum v prírode má dva najvzácnejšie a najvýznamnejšie exponáty, ktoré sa na Slovensku zachovali. Prvou pýchou je Kachelmanov vodnostĺpcový ťažný stroj. Tieto stroje mali historicky bezprecedentný prínos pre banskoštiavnické baníctvo. Zachránili ho pre zánikom. Stáli na čele technického pokroku v hlbinnom dobývaní nerastov v 18. storočí. Druhý z najvzácnejších exponátov sa nachádza v podzemnej expozícii. Gápel na konský pohon. Je to jediný stroj-motor od banského výťahu, ktorý sa na Slovensku zachoval.

Hrdosť a vďačnosť
Na múzeum sú milovníci baníckej histórie a miestni obyvatelia veľmi hrdí. Jeho významnú hodnotu si plne uvedomuje aj vedenie múzea. „Počas päťdesiatich rokov priestormi múzea prešli tisícky návštevníkov, ktorým sme priblížili veľký kus histórie. To, čo nie je pre bežného návštevníka viditeľné sú nespočítateľné hodiny práce pri získavaní, uchovávaní a starostlivosti o zbierkové predmety a všetky historické priestory, v ktorých sa uskutočňujú prehliadky,“ hovorí riaditeľ múzea Peter Zorvan. „Poďakovanie za to, že múzeum existuje a funguje patrí mnohým ľuďom, ktorí stáli pri jeho zrode, s odhodlaním a vášňou vytvorili pevný základ. Na ten nadviazali ďalšie generácie, rozšírili zbierky, zatraktívnili expozície a prilákali nových návštevníkov. Vďaka tejto práci o histórii baníctva v Banskej Štiavnici vedia tisíce ľudí na svete,“ opísal Zorvan.
Prvá celoročná návštevnosť v roku 1975 bola 11 242 ľudí. Najvyššiu návštevnosť skanzen „zatiaľ“ dosiahol v roku 1987, kedy do neho zavítalo 52 565 ľudí. Celkovo si do Banského múzea v prírode našlo cestu viac ako 1 725 175 návštevníkov. Dúfame, že toto číslo sa nám v tomto roku podarí poriadne navýšiť. Pre návštevníkov je pre nadchádzajúcu sezónu pripravený pestrý a zaujímavý program. Budeme o ňom informovať v krátkom čase. Prezradíme iba prípravu jedinečnej výstavy a originálneho podujatia pre deti.

Oslavujte s múzeom
Navštívte múzeum počas tohto roka, nenechajte si ujsť jedinečnú výstavu a prekvapenia, ktoré bude možné zažiť len počas tejto sezóny. Aktívne sa môžete do osláv zapojiť aj prostredníctvom sociálnych sietí zdieľaním svojich zážitkov a fotografií z návštevy múzea.