FORUM FOR MUSEUM

FORUM FOR MUSEUM

Rezidenčný program Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici

Slovenské banské múzeum otvára prihlasovanie na rezidenčný program FORUM FOR MUSEUM 2022. Zámerom rezidenčného programu je iniciovať inovatívne formy medziodborového výskumu a prezentácie zbierkového fondu Slovenského banského múzea v kontexte hodnôt kultúrno – historického dedičstva prostredia (lokalita UNESCO). 

Ambíciou programu je prispievať k procesu transformácie múzejných inštitúcií na inšpirujúce, polyfunkčné verejné kultúrne inštitúcie 21.storočia, ktoré sebavedomo a angažovane formujú a kultivujú humanistické aspekty našej civilizácie. 

Výzva je určená odborným a vedeckým pracovníkom/čkam z odborov: antropológia, archeológia, archívnictvo, architektúra, banská technika, etnológia, ekológia, história, geológia, informatika, kunsthistória, kulturológia, pedagogika a pod. Kurátorom/kám výstavných projektov, umelcom/kyniam zo žánrov: vizuálne umenie, dizajn, multimédiá, literatúra, hudba, film, fotografia, dramatické umenie a pod. O rezidentský pobyt sa môžu uchádzať aj študenti/ky vysokých škôl. 

Téma rezidenčného programu na rok 2022: IDENTITA  -  kontexty, súvislosti, špecifiká, perspektívy a príležitosti zbierkového fondu Slovenského banského múzea. 

Deadline výzvy: predĺžené do 30. novembra 2021 
Zverejnenie výsledkov: 15. december 2021

Viac informácií a prihlasovací formulár (SK, EN) sú v prílohách. 

FORUM FOR MUSEUM - OPEN CALL 2022 SK
FORUM FOR MUSEUM - OPEN CALL 2022 ENG
PRIHLÁŠKA FORUM FOR MUSEUM SK
APPLICATION FORM FORUM FOR MUSEUM ENG
INŠPIRATÍVNE NÁMETY TÉM