Vyšná Boca

Vyšná Boca

Horská obec sa nachádza v južnej časti horného Liptova. Prvá zmienka o lokalite pochádza z 11. storočia a tak sa predpokladá kolonizácia územia baníkmi zo Spiša. Kráľ Štefan V. udelil Sasom z údolia riečky Boca právo hľadať a ťažiť rudy a kovy na tomto území.
Prvá škola na území Vyšnej Boce sa spomína v roku 1540, v roku 1551 objavil Jakub Hopner nové ložiská zlata, ktoré do Boce prilákali mnohých baníkov. Následne sa realizovalo vymeriavanie banských polí a vznikol tu kráľovský banský súd, čím vznikol spor s miestnymi zemanmi, nárokujúcimi si právo na ťažbu. V roku 1558 bolo v Boci vyťažených okolo 60 kg zlata. V 18. storočí nastal úpadok baníctva a rozvíjajú sa remeslá. Ťažba zlata, železa a antimónu ustúpila poľnohospodárstvu, práci v lesoch a chovu dobytka, ktoré poskytovali obživu miestnemu obyvateľstvu. Banícka minulosť v obci je badateľná v podobe reťazovej zástavby a baníckych domov s pavlačami.