Svadobné obrady

Svadobné obrady

SVADOBNÝ OBRAD

Svadobné obrady sa realizujú v Starom zámku (Rytierska sála, strelecké terče, Lapidárium - nádvorie) a v Kammerhofe (Sieň komorských grófov).
Cena za nájom pozostáva z nájmu za priestor v dĺžke 1 hodina, stoličky (základný balík), obslužný personál, základná príprava a upratanie priestorov.
Obslužný personál: cena je stanovená na 35,00 €.
Možnosť fotenia novomanželov v priestoroch Starého zámku (interiér a exteriér) sa spoplatňuje sumou 30,00 €.
Zapožičanie a inštalácia výzdoby v priestoroch konania svadobného obradu je spoplatnené sumou 30,00 €.
V prípade ďalších požiadaviek si Slovenské banské múzeum vyhradzuje právo uvedenú sumu upraviť v závislosti od rozsahu požadovaných dodatočných služieb.

Postup rezervácie: overenie termínu a času obradu v SBM - propagacia@muzeumbs.sk, následné overenie Matričným úradom mesta Banská Štiavnica a záväzná rezervácia v múzeu (vyplnenie kontaktného formulára)
Upozornenie: Priestory Rytierskej sály nie sú vykurované počas celého roka. V prípade, keby klient požadoval zvýšenie teploty v prenajatom priestore, musí hradiť náklady s tým spojené.

Pravidlá a záväzné povinnosti pri nájmoch v Slovenskom banskom múzeu
Kontaktný formulár/žiadosť o nájom
Cenník prenájmov od 1.4. do 30.9 v PDF
Cenník prenájmov od 1.10. do 31.3. v PDF

SVADOBNÝ OBRAD - Kammerhof

V prípade záujmu o civilný svadobný obrad v priestoroch Kammerhofu je možné využiť Sieň komorských grófov (maximálne 40 osôb).

SVADOBNÉ HOSTINY

V Starom zámku sa môže odohrávať nielen Váš svadobný obrad, ale aj Vaša svadobná hostina. Rytierska sála a sála na tancovanie sú k dispozícii pre Vás a Vašich hostí.
V cene nájmu je zahrnutý prenájom 2 miestností pre svadobných hostí, stoly, stoličky (80-100 osôb), základná príprava.
Upozornenie: Priestory Rytierskej sály a Knižnice nie sú vykurované počas celého roka. V prípade, keby klient požadoval zvýšenie teploty v prenajatom priestore, musí hradiť náklady s tým spojené.