Svadobné obrady

SVADOBNÝ OBRAD

Svadobné obrady sa realizujú v Starom zámku (Rytierska sála, strelecké terče, Lapidárium - nádvorie) a v Kammerhofe (Sieň komorských grófov).
Cena za nájom pozostáva z nájmu za priestor v dĺžke 1 hodina, stoličky (základný balík), obslužný personál, základná príprava a upratanie priestorov.
Možnosť fotenia novomanželov v priestoroch Starého zámku (interiér a exteriér) sa spoplatňuje sumou 30,00 €.
Zapožičanie a inštalácia výzdoby
 v priestoroch konania svadobného obradu je spoplatnené sumou 30,00 €.
V prípade ďalších požiadaviek si Slovenské banské múzeum vyhradzuje právo uvedenú sumu upraviť v závislosti od rozsahu požadovaných dodatočných služieb.

Postup rezervácie: overenie termínu a času obradu v SBM - propagacia@muzeumbs.sk, následné overenie Matričným úradom mesta Banská Štiavnica a záväzná rezervácia v múzeu (vyplnenie kontaktného formulára)
Upozornenie: Priestory Rytierskej sály nie sú vykurované počas celého roka. V prípade, keby klient požadoval zvýšenie teploty v prenajatom priestore, musí hradiť náklady s tým spojené.

Cenník prenájmov od 1.4. do 30.9 v PDF
Cenník prenájmov od 1.10. do 31.3. v PDF

SVADOBNÉ HOSTINY

V Starom zámku sa môže odohrávať nielen Váš svadobný obrad, ale aj Vaša svadobná hostina. Rytierska sála a sála na tancovanie sú k dispozícii pre Vás a Vašich hostí.
V cene 1.200,00 € je zahrnutý prenájom 2 miestností pre svadobných hostí, priestory pre zázemie cateringu, stoly, stoličky (80-100 osôb), základná príprava, upratanie priestorov a energie.
Upozornenie: Priestory Rytierskej sály a Knižnice nie sú vykurované počas celého roka. V prípade, keby klient požadoval zvýšenie teploty v prenajatom priestore, musí hradiť náklady s tým spojené.

OSLAVY A MENŠIE SVADOBNÉ HOSTINY

Kaplnka v Kammerhofe je vám k dispozícii, ak máte záujem osláviť významné životné jubileum, stretnutie absolventov školy (odporúčame do 40 osôb). V prípade záujmu Vám stravu dodá niektorá z banskoštiavnických reštaurácií. Prenájmom kaplnky v Kammerhofe získa vaša oslava výnimočnosť a nerušené historické prostredie. V prípade svadobného obradu v Sieni komorských grófov môžete na svadobnú hostinu využiť napríklad kaplnku Kammerhofu a tak “po suchu” prejsť z poschodia do suterénneho priestoru.
Cena:
Od 30 € za každú začatú hodinu. Základná cena zahŕňa prenájom priestoru, 40 ks stoličiek a 20 stolov, energie. 

Kontakt: propagacia@muzeumbs.sk    tel.: 045-694 94 41