Kontakt

Kontakt

Slovenské banské múzeum

Slovenské banské múzeum

Kammerhofská 2
969 01, Banská Štiavnica
Sekretariát-Kancelária riaditeľa:
045/694 94 45, sbm@muzeumbs.sk, sekretariat@muzeumbs.sk         

Expozície:

Banské múzeum v prírode (skanzen,baňa): 045/691 29 71

Glanzenberg štôlňa: 0948 187 797, 045/694 94 18

Starý zámok: 0918 383 478

Nový zámok: 045/691 15 43, 0918 990 451

Galéria J. Kollára: 045/691 34 31, 0918 990 449

Kammerhof-Baníctvo na Slovensku: 045/694 94 18, 0918 990 450

Handlová: 046/542 39 73, 0903 411 011         

Informačné centrum

Kammerhofská 2

tel.: 045/ 694 94 18, 0918 990 450
infobs@muzeumbs.sk

Vedenie múzea

Riaditeľ múzea: Ing. Peter Zorvan, PhD.

tel.:  045/ 694 94 45 (sekretariát) 

Centrum marketingu, komunikácie a zelených inovácií (vedúca):

Ing. Petra Páchniková
045 694 94 51
propagacia@muzeumbs.sk

Centrum investícií, pamiatkovej obnovy, správy budov, produkcie výstav a expozícií (vedúca):

Ing. arch. Iveta Chovanová
045 694 94 58
chovanova.iveta@muzeumbs.sk

 

Centrum personálnej a ekonomickej infraštruktúry (vedúca):

Bc. Soňa Viazaničková
045 694 94 56
viazanickova.sona@muzeumbs.sk

Vedecko - výskumné centrum (vedúci)

Mgr. Helena Galková
045 694 94 81
galkova.helena@muzeumbs.sk

Dokumentačné centrum (vedúca):

Mgr. Adriana Matejková, PhD.
045 694 94 30
archiv@muzeumbs.sk

Galéria Jozefa Kollára (vedúca)

Mgr. Zuzana Paškayová
0907 166 641
paskayova.zuzana@muzeumbs.sk

Banské múzeum v prírode (vedúci):

Mgr. Peter Orčík
045 691 29 71
bmp@muzeumbs.sk
J.K.Hella 12,969 01 B. Štiavnica

Uhoľná expozícia Handlová (vedúca):

Oľga Mihoková (zastupovanie počas MD a RD-Mgr. Michaela Smoreková Wagnerová)
046 542 39 73, 0903 411 011,
sbm.handlova@muzeumbs.sk
SNP 25, 972 51 Handlová

Ďalšie dôležité kontakty

Škola v múzeu, práca s deťmi a environmentálna výchova

Mgr. Anna Ďuricová

045 694 94 51, enviro@muzeumbs.sk
Garant programu Škola v múzeu, rezervácia programov a prehliadok pre žiakov materských, základných, stredných škôl, vysokých škôl a pre širokú verejnosť v rámci projektov Škola v múzeu v Dielničke v Kammerhofe

Mgr. Michaela Lajčiaková

045 694 94 18, infobs@muzeumbs.sk
Rezervácia programov a prehliadok pre žiakov materských, základných, stredných škôl, vysokých škôl a pre širokú verejnosť v rámci projektov Škola v múzeu v expozícii Baníctvo na Slovensku-Kammerhof.

Oľga Mihoková (zastupovanie počas MD a RD-Mgr. Michaela Smoreková Wagnerová)

046 542 39 73, 0903 411 011, sbm.handlova@muzeumbs.sk 
Rezervácia programov a prehliadok pre žiakov materských, základných, stredných škôl, vysokých škôl a pre širokú verejnosť v rámci projektov Škola v múzeu v Uhoľnej expozícii Handlová.

Ďalšie kontakty

Krátkodobý nájom/svadobné obrady:

Ing. Petra Páchniková, 045 694 94 51, propagacia@muzeumbs.sk 

Zelené inovácie:

Mgr. Emília Švecová, 045 694 94 51, svecova.emilia@muzeumbs.sk 

Archeológ múzea:

Mgr. Tadeáš Macko, 045 694 94 54, macko.tadeas@muzeumbs.sk

Historik:

PhDr. Daniel Harvan, 045 694 94 70, harvan.daniel@muzeumbs.sk 

Knižnica:

Mgr. Marta Kováčová, 045 694 94 33, kniznica@muzeumbs.sk