Kontakt

Slovenské banské múzeum

Slovenské banské múzeum

Kammerhofská 2
969 01, Banská Štiavnica

Spojovateľka:
045/ 694 94 22

Sekretariát-Kancelária riaditeľa:
045/694 94 45, sbm@muzeumbs.sk, sekretariat@muzeumbs.sk         

Expozície:

Banské múzeum v prírode (skanzen,baňa): 045/691 29 71

Glanzenberg štôlňa: 0948 187 797  

Starý zámok: 045/694 94 72

Nový zámok: 045/691 15 43, 0918 990 451

Galéria J. Kollára: 045/691 34 31

Kammerhof-Baníctvo na Slovensku: 045/694 94 18, 0918 990 450

Berggericht-Mineralogická expozícia: 045/692 05 35 

Handlová: 046/542 39 73, 0903 411 011         

Informačné centrum

Nám. Sv. Trojice 6

tel.: 045/ 692 05 35
infobs@muzeumbs.sk

Vedenie múzea

Riaditeľ múzea: PhDr. Jozef Labuda, CSc.
riaditel@muzeumbs.sk
ŽIVOTOPIS

tel.:  045/ 694 94 45 (sekretariát)   |   fax: 045/ 692 07 61

Odbor múzejných činností (vedúca), Oddelenie banskej techniky (vedúca), zástupkyňa riaditeľa:

Ing. Magdalena Sombathyová
045 694 94 14
technika@muzeumbs.sk

Odbor marketingu a environmentálnej výchovy (vedúca):

Ing. Petra Páchniková
045 694 94 41
propagacia@muzeumbs.sk

Odbor ochrany a údržby objektov (vedúci):

Ing. Miloš Janovský 
udrzba@muzeumbs.sk
045 694 94 35
 

Ekonomický odbor (vedúca):

Ing. Anna Antalová
045 694 94 88
ekonomika@muzeumbs.sk

Oddelenie histórie-Starý zámok a Nový zámok (vedúci)

PhDr. Daniel Harvan
045 694 94 70
historik@muzeumbs.sk
Starozámocká 11, 969 00 B.Štiavnica

Banské múzeum v prírode (vedúci):

Bc. Peter Orčík
045 691 29 71
bmp@muzeumbs.sk
J.K.Hella 12,969 01 B. Štiavnica

Oddelenie geológie (vedúci):

Mgr. Peter Jancsy
045 692 05 36
mineralog@muzeumbs.sk
Nám. Sv.Trojice 6, 969 01 B.Štiavnica

Galéria Jozefa Kollára (vedúca):

PhDr. Daniel Harvan- poverený vedením od 1.8.2020

Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku,Handlová (vedúca):

Oľga Mihoková (zastupovanie počas MD a RD-Mgr. Michaela Smoreková Wagnerová)
046 542 39 73, 0903 411 011,
sbm.handlova@muzeumbs.sk
SNP 25, 972 51 Handlová

Oddelenie dokumentácie a ochrany zbierkových fondov, Archív (vedúca):

Mgr. Adriana Matejková, PhD.
045 694 94 30
archiv@muzeumbs.sk
Kammerhofská 2, 969 01 B.Štiavnica

Ďalšie dôležité kontakty

Škola v múzeu, práca s deťmi a environmentálna výchova

Mgr. Anna Ďuricová

045 694 94 51, enviro@muzeumbs.sk
Garant programu Škola v múzeu, rezervácia programov a prehliadok pre žiakov materských, základných, stredných škôl, vysokých škôl a pre širokú verejnosť v  rámci projektov Škola v múzeu v Dielničke v Kammerhofe

Ing. Eva Hurtišová,PhD.

045 694 94 18, hramesa@muzeumbs.sk
Rezervácia programov a prehliadok pre žiakov materských, základných, stredných škôl, vysokých škôl a pre širokú verejnosť v  rámci projektov Škola v múzeu v expozícii Baníctvo na Slovensku-Kammerhof

Oľga Mihoková (zastupovanie počas MD a RD-Mgr. Michaela Smoreková Wagnerová)

046 542 39 73, 0903 411 011, sbm.handlova@muzeumbs.sk 
Rezervácia programov a prehliadok pre žiakov materských, základných, stredných škôl, vysokých škôl a pre širokú verejnosť v rámci projektov Škola v múzeu v Expozícii uhoľné baníctvo na Slovensku, Handlová

Ďalšie kontakty

Etnológ:

Mgr. Zuzana Denková,PhD., 045 694 94 81, etnolog@muzeumbs.sk

Odbor marketingu a environmentálnej výchovy:

Mgr. Emília Švecová, 045 694 94 51 - podujatia, grafika, marketing@muzeumbs.sk

Kancelária riaditeľa (mzdy a personalistika):

Ľudmila Ivaničová, 045 694 94 11, mzdy@muzeumbs.sk

Knižnica:

Renata Štrbová, 045 694 94 47, kniznica@muzeumbs.sk

Napíšte nám

Položky označené hviezdičkou sú povinné *

* * *
*
*
*
*
*  
*