Kontakt

Kontakt

Slovenské banské múzeum

Slovenské banské múzeum

Kammerhofská 2
969 01, Banská Štiavnica
Sekretariát-Kancelária riaditeľky:
045/694 94 45, sbm@muzeumbs.sk, sekretariat@muzeumbs.sk         

Expozície:

Banské múzeum v prírode (skanzen,baňa): 045/691 29 71

Glanzenberg štôlňa: 0948 187 797, 045/692 05 35

Starý zámok: 045/694 94 72, 0918 383 478

Nový zámok: 045/691 15 43, 0918 990 451

Galéria J. Kollára: 045/691 34 31, 0918 990 449

Kammerhof-Baníctvo na Slovensku: 045/694 94 18, 0918 990 450

Berggericht-Mineralogická expozícia: 045/692 05 35, 0905 327 553

Handlová: 046/542 39 73, 0903 411 011         

Informačné centrum

Nám. Sv. Trojice 6

tel.: 045/ 692 05 35
infobs@muzeumbs.sk

Vedenie múzea

Riaditeľka múzea: Mgr. Zuzana Denková, PhD.

tel.:  045/ 694 94 45 (sekretariát) 

Centrum marketingu, komunikácie a zelených inovácií, zástupkyňa riaditeľky:

Ing. arch. Iveta Chovanová
045 694 94 35
chovanova.iveta@muzeumbs.sk

Správa budov, produkcia výstav a expozícií (vedúci):

Ing. Miloš Janovský 
045 694 94 58
udrzba@muzeumbs.sk

 

Centrum personálnej a ekonomickej infraštruktúry (vedúca):

Ing. Lýdia Hojáková
045 694 94 88
ekonomika@muzeumbs.sk

Vedecko - výskumné centrum (vedúci)

PhDr. Daniel Harvan
045 694 94 70
harvan.daniel@muzeumbs.sk
 

Dokumentačné centrum (vedúca):

Mgr. Adriana Matejková, PhD.
045 694 94 30
archiv@muzeumbs.sk

Galéria Jozefa Kollára (vedúca)

Mgr. Silvia Herianová
0907 888 872
herianova.silvia@muzeumbs.sk

Banské múzeum v prírode (vedúci):

Bc. Peter Orčík
045 691 29 71
bmp@muzeumbs.sk
J.K.Hella 12,969 01 B. Štiavnica

Uhoľná expozícia Handlová (vedúca):

Oľga Mihoková (zastupovanie počas MD a RD-Mgr. Michaela Smoreková Wagnerová)
046 542 39 73, 0903 411 011,
sbm.handlova@muzeumbs.sk
SNP 25, 972 51 Handlová

Ďalšie dôležité kontakty

Škola v múzeu, práca s deťmi a environmentálna výchova

Mgr. Anna Ďuricová

045 694 94 51, enviro@muzeumbs.sk
Garant programu Škola v múzeu, rezervácia programov a prehliadok pre žiakov materských, základných, stredných škôl, vysokých škôl a pre širokú verejnosť v  rámci projektov Škola v múzeu v Dielničke v Kammerhofe

Ing. Eva Hurtišová,PhD.

045 694 94 18, hramesa@muzeumbs.sk
Rezervácia programov a prehliadok pre žiakov materských, základných, stredných škôl, vysokých škôl a pre širokú verejnosť v  rámci projektov Škola v múzeu v expozícii Baníctvo na Slovensku-Kammerhof

Oľga Mihoková (zastupovanie počas MD a RD-Mgr. Michaela Smoreková Wagnerová)

046 542 39 73, 0903 411 011, sbm.handlova@muzeumbs.sk 
Rezervácia programov a prehliadok pre žiakov materských, základných, stredných škôl, vysokých škôl a pre širokú verejnosť v rámci projektov Škola v múzeu v Uhoľnej expozícii Handlová

Ďalšie kontakty

Zelené inovácie:

Mgr. Emília Švecová, 045 694 94 51, marketing@muzeumbs.sk

Záchranné archeologické výskumy:

PhDr. Jozef Labuda,CSc., 045 694 94 54, labuda@muzeumbs.sk

Knižnica:

Mgr. Marta Kováčová, 045 694 94 33, kniznica@muzeumbs.sk

Napíšte nám

Položky označené hviezdičkou sú povinné *

* * *
*
*
*
*
*  
*