Ing. Petra Páchniková

Ing. Petra Páchniková

Ing. Petra Páchniková

propagacia@muzeumbs.sk 
+421 (0)45 694 94 35
Odbor marketingu, propagácie a environmentálnej výchovy, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica


V Slovenskom banskom múzeu pracujem od roku 2013. Absolvovala som Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Manažment cestovného ruchu. V SBM sa primárne venujem monitoringu a iniciácii návštevnosti, analýzam jej štruktúry a hodnoteniam z rozmanitých aspektov. Koncipujem a pripravujem podklady pre zmluvné vzťahy múzea ohľadne krátkodobých prenájmov priestorov. Podieľam sa na vedení a aktualizácií webu múzea a FB stránky, realizujem monitoring, koncipovanie a administráciu grantových výziev a projektov. Spolupracujem pri napĺňaní a rozvíjaní vzdelávacej funkcie a propagácii múzea. Pracujem tiež ako kontrolórka múzea a od 3.1.2024 aj ako vedúca odboru a zástupkyňa riaditeľa.