Nižné Matejkovo

Nižné Matejkovo

Dňa 18. apríla uskutočnili naši zamestnanci výskumnú cestu na banskú lokalitu Nižné Matejkovo (k. ú. Ružomberok). Najstaršie doklady o baníctve v Nižnom Matejkove síce pochádzajú už zo 16. storočia, no najintenzívnejšia banská činnosť v tejto lokalite sa datuje ku koncu 17. storočia a následne k prelomu 18.-19. storočia. V Nižnom Matejkove sa ťažili polymetalické rudy, pričom najčastejšie sa spomínajú striebro a železo.

V 50-tych rokoch 20. storočia sa Nižnom Matejkove uskutočnil geologický prieskum, kedy sa zisťoval potenciál ťažby barytu, prípadne polymetalických rúd, no obnovenie ťažby bolo vyhodnotené ako neperspektívne. Počas prieskumu však bolo znovu otvorených a preskúmaných 8 štôlní (pomenovaných číselným poradím). 
Výskumom dejín baníctva v tejto lokalite sa v súčasnosti zaoberá náš kolega T. Pastucha, pričom výskumná cesta bola realizovaná za účelom overenia viacerých skutočností a hypotéz a taktiež za účelom akvizičnej činnosti a fotodokumentácie. Prieskumu sa zúčastnili kurátori banskej techniky L. Lužina a T. Pastucha, geológovia P. Jancsy a I. Kubalová, archeológ T. Macko a vedeckovýskumný pracovník R. R. Senček.

FOTO: L. Lužina
TEXT: T. Pastucha