Archív článkov

Slovenské banské múzeum hľadá sezónnych Lektorov & Lektorky.

Slovenské banské múzeum v Banská Štiavnica hľadá do svojich expozícií sezónnych Lektorov & Lektorky.

viac 08.04.2021

Voľná pracovná pozícia VEDECKO-VÝSKUMNÝ/Á PRACOVNÍK/-ČKA.

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica informuje o voľnej pracovnej pozícii VEDECKO-VÝSKUMNÝ/Á PRACOVNÍK/-ČKA so zameraním na archeológiu alebo históriu.

viac 29.03.2021

Nový zámok – architektonická súťaž na návrh výmeny vstupného schodiska

Slovenské banské múzeum informuje: Nový zámok – architektonická súťaž na návrh výmeny vstupného schodiska.

viac 12.02.2021

Voľná pracovná pozícia KURÁTOR/KURÁTORKA.

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica informuje o voľnej pracovnej pozícii KURÁTOR/KURÁTORKA UMELECKO-HISTORICKÉHO ZBIERKOVÉHO FONDU v Galérii Jozefa Kollára /GaJK/.

viac 08.02.2021

Výborná správa!

Úspešný a oceňovaný výstavný projekt „Príbeh značky PLETA“ už má aj katalóg.

viac 13.01.2021

PF 2021

Ďakujeme vám za spoluprácu v uplynulom roku a do nového roka 2021 vám prajeme veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov.

viac 01.01.2021

Slovenské banské múzeum je zatvorené do odvolania!

Slovenské banské múzeum bude z dôvodu opatrení proti šíreniu Covid-19 zatvorené pre verejnosť do odvolania.

viac 17.12.2020

Služby Archívu a Knižnice Slovenského banského múzea

Slovenské banské múzeum rozširuje svoju ponuku služieb pre verejnosť o služby Archívu a Knižnice.

viac 16.12.2020

120 rokov múzejníctva v Banskej Štiavnici, XIV.

Slovenské banské múzeum (ďalej len „múzeum“) pôsobí v zmysle Zriaďovacej listiny č. 1/1999-5.3. zo dňa 1.1.1999 a plní funkciu celoslovenského špecializovaného múzea, ale vykonáva aj koordinačné, metodické, vzdelávacie a informačné činnosti v oblasti svojej špecializácie.

viac 15.12.2020

Výberové konanie PROJEKTOVÝ/Á KOORDINÁTOR/KA Galéria J. Kollára

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica vyhlasuje výberové konanie na pozíciu PROJEKTOVÝ/Á  KOORDINÁTOR/KA GALÉRIE JOZEFA KOLLÁRA /GaJK/.

viac 04.12.2020

Galéria J. Kollára a zámery s ňou

Záznam zo stretnutia pracovnej skupiny „Galéria J. Kollára“ z 19. novembra 2020.

viac 02.12.2020

120 rokov múzejníctva v Banskej Štiavnici, XIII.

Od roku 1998 sa múzeum prostredníctvom projektu Škola v múzeu cielene venuje environmentálnej výchove a to realizovaním aktivít v Dielničke v Kammerhofe, Ekodielničke v Handlovej, Interaktívnom múzeu s Geobádateľňou v Mineralogickej expozícii a doplnkovými aktivitami v expozíciách.

viac 30.11.2020