Banské strojníctvo

Banské strojníctvo

Banské strojníctvo je technický odbor úzko prepojený na rozvoj baníctva u nás od cca. 12. storočia. Po tisícročiach monotónnej jednoduchej práce kladivom, želiezkom, páčidlom  alebo podobnou pomôckou začali baníci stavať stroje na uľahčenie a zefektívnenie svojich výkonov. Jednalo sa hlavne o stroje používané pri doprave materiálu do baní a rúbaniny z bane. Najväčší rozlet konštruktérskeho umu sa uplatnil pri vývoji vodnočerpacích strojov, od ktorých častokrát závisel osud jednotlivých baní. Takisto aj vývoj motorov, poháňajúcich tieto čerpacie a dopravné stroje, bol veľkou výzvou pre súdobých konštruktérov. Postupne od využívania sily zvierat, vody, pary až po elektrickú energiu prešlo banské strojníctvo dlhým vývojom, aby bolo v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou každej baníckej práce. Od geologického prieskumu, raziacich a dobývacích prác, dopravy, vetrania, odvodňovania až po spracovanie vyťažených surovín, vstupujú do procesu strojné zariadenia. Pod pojmom banské strojníctvo si treba predstaviť nielen vývoj týchto strojov, ale aj ich následnú údržbu v ťažkých banských podmienkach.