Programy pre školy

Programy pre školy

Neformálne vzdelávanie a environmentálna výchova majú v našom múzeu svoje pevné miesto. Vieme, že práca s deťmi od útleho veku je veľmi dôležitá, formuje ich ďalší vývoj, obohacuje  spektrum poznania sveta i ich vlastnej osobnosti. V múzeu prostredníctvom zážitkových a kreatívnych aktivít môžu deti objavovať prírodu i tradície svojho okolia, fungovanie vecí, kolobeh látok. 

Vždy sa mimoriadne tešíme návštevám školských skupín. Vzájomné  odovzdávanie poznatkov je i pre nás, múzejníkov obohacujúce a zároveň zaväzujúce, motivujúce k tvorbe kvalitných programov deti, školákov a študentov.

Nech sa páči, tu je naša aktuálna ponuka! 

DIELNIČKA v Kammerhofe ponúka celoročný program prispôsobený zvykosloviu ročných období. Umožňuje získavanie poznatkov a zručností o miestnych remeslách a zvykoch vychádzajúcich z bohatého zbierkového fondu Slovenského banského múzea. 

Ponuka AHA!AKADÉMIA Kammerhof umožňuje spoznávať čaro mineralógie, chemických experimentov, či základy archeológie.

Programy sú koncipované pre rozmanité vekové skupiny detí a mládeže. Od materských škôl až po stredné školy.

EKODIELNIČKA v Uhoľnej expozícii v Handlovej ponúka celoročný program zameraný na rôzne techniky tvorivých aktivít, ktoré sa prispôsobujú aj zvykosloviu ročných období.

POZÝVAME! 

PONUKA - DIELNIČKA V KAMMERHOFE
Ryžovanie zlata v Kammerhofe: kontakt infobs@muzeumbs.sk 045/694 94 18,  0918 990 450

PONUKA - AHA!AKADÉMIA KAMMERHOF

PONUKA - EKODIELNIČKA, HANDLOVÁ