Mgr. Anna Ďuricová

Mgr. Anna Ďuricová

Mgr. Anna Ďuricová

duricova.anna@muzeumbs.sk, enviro@muzeumbs.sk 
+421 45 694 94 51
Odbor marketingu, propagácie a environmentálnej výchovy, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
V Slovenskom banskom múzeu pracujem od roku 1990. Absolvovala som Katedru muzeológie Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. Programovo sa venujem príprave a realizácii vzdelávacích aktivít (naprieč vekovými skupinami), remeselno – výtvarných dielničiek (Škola v múzeu, Dielnička v Kammerhofe, Letná škola v múzeu). Spolupracujem pri tvorbe a uvádzaní sprievodných programov k výstavným projektom a stálym expozíciám múzea. V rámci „zeleného tímu“ múzea spolupracujem pri tvorbe a zavádzaní ekologických nastavení múzea v rozmanitom profile aktivít.