Rožňava

Rožňava

Prvá písomná zmienka o Rožňave pochádza z roku 1291. Prvou známou stavbou Rožňavy je pôvodný farský kostol (v súčasnosti biskupská katedrála) pochádzajúci z roku 1304. V blízkosti kostola vznikla osada, ktorá v roku 1382, ako predchodca dnešného mestského jadra, dostala mestské práva od kráľa Ľudovíta I. Z pôvodnej osady baníkov, ktorí sem prišli vyťažiť nerastné bohatstvo okolitých hôr, vzniklo mesto. Celá jeho nasledujúca história je úzko spätá s výnosnou ťažbou zlata, striebra, medi a neskôr železnej rudy. V stredoveku sa tu ťažilo najmä zlato a striebro, neskôr sa Rožňava stala dôležitým centrom remeselnej výroby a školstva.
V 16. storočí nastal úpadok baníctva, najmä vplyvom tureckých nájazdov.
V 17. storočí baníctvo zaniklo. Nasledujúce storočia sa rozvíjala remeselná výroba a manufaktúry.