2021

2021

Dňa 17. augusta 2021 riaditeľka Slovenského banského múzea navštívila Hornické muzeum Příbram, aby komunikovala možnosť nadviazania spolupráce medzi múzeami pri príležitosti 300. výročia prvého použitia atmosférického parného stroja v Uhorsku, ktoré si pripomenieme v roku 2022. SBM v spolupráci s partnermi a vďaka odbornej garancii Mgr. Petra Konečného, PhD. (vedúceho Slovenského banského archívu v Banskej Štiavnici) má ambíciu demokratizovať bádanie vytvorením a verejným sprístupnením digitálnej platformy prameňov výskumu využívania parných strojov v európskom baníctve a tiež si pripomenúť uvedené výročie formou výstavy a konferencie. Na všetky spomenuté aktivity sa bude snažiť získať podporu z International Visegrad Fund. 

Hornické muzeum Příbram: https://www.muzeum-pribram.cz/cz/akce/detail/mezinarodni-spoluprace-hornickeho-muzea-pribram/952/