Železník

Železník

História obce Železník i neďalekej obce Sirk, pod ktorú časť Železníka v súčasnosti spadá, je úzko spätá s objavením bohatých nálezísk železnej rudy. Nález rudy bol dôvodom, prečo sa pod rovnomenným vrchom začali budovať sídla. No prvá zmienka o ťažbe železnej rudy v oblasti Železníka pochádza už z roku 1243. Priamo od štôlne Ladislav, po ktorej je pomenovaná aj časť Železníka, začala výstavba lanovej dráhy do obce Likier, aby sa zjednodušila doprava do huty (v Likieri bola neskôr postavená prvá koksová vysoká pec - v roku 1885).  V ďalších rokoch sa postavili ešte dve lanové dráhy, na ktorých sa odvážala vyťažená železná ruda. Ešte i dnes sa v okolí obce nachádzajú pozostatky týchto stavieb. 
Bane v Železníku majú bohatú históriu - pamätajú nepokoje a štrajky banských robotníkov, i prechod vojnového frontu. Vtedy bane poslúžili ako úkryt pred nemeckým vojskom. V roku 1945 boli železnícke bane zoštátnené. Samostatný závod bol zrušený v roku 1958, pričlenením pod národný podnik Železorudné bane v Spišskej Novej Vsi. V polovici roku 1965 bola ťažba v železníckom závode úplne zastavená pre takmer úplné vyčerpanie zásob rudy siderit.