Baňa Schöpfer

Baňa Schöpfer

Baňa sa nachádza v obci Hodruša Hámre a zmienky o nej, nachádzame už v 18. storočí, ale svoju najväčšiu slávu zažila až v závere 19. storočia. Práve v tom období, bola baňa Schöpfer najproduktívnejšia na zlato a striebro, v celom rudnom revíri. Ťažba tu bola ukončená po roku 1950, no využívať sa prestala až neskôr. Tamojšie rudné bane v 70. rokoch minulého storočia, využívali podzemie ako odkalisko, kde sústreďovali nadbytočný materiál, ktorý vznikal pri spracovaní medených rúd. Baňa Schöpfer svojimi podzemnými priestormi, patrí medzi najzachovalejšie historické banské diela v regióne. Časť z nich, môžete obdivovať práve v tomto príspevku.

Mgr. Peter Orčík

​​​​​​​FOTO: Lubo Lužina