Zelené aktivity

Zelené aktivity

Haraburdy alebo bazár (ne)potrebných vecí

19. ročník environmentálneho bazáru v Dielničke v Kammerhofe v Banskej Štiavnici.

Chcete kúpiť staré, ale dobré súčiastky, riad, porcelán, nábytok, sklo, obrusy, kroje a všeličo iné ...?
Je Vám ľúto vyhodiť vaše haraburdy z padláša? Doneste ich k nám do Dielničky od 23.8.2022.

Tak Vás pozývame na tradičné podujatie Slovenského banského múzea Haraburdy alebo bazár (ne)potrebných vecí, ktoré sa aj v roku 2022 uskutoční v priestoroch Dielničky v Kammerhofe.

Kde: Slovenské banské múzeum, Dielnička, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica
Termíny: 24.-27. august, 30.- 31.august, 2.-3.september, 6.-10.september
Kedy: 10:00- 16:00
Kontakt: Mgr. Anna Ďuricová, 045/694 94 51, 694 94 36, enviro@muzeumbs.sk