Faktúry 2014

Faktúry 2014

spotrebný materiál
spotrebný materiál
plyn
vodné a stočné
nákup kníh
komisionálny predaj
plyn
vodné a stočné
služby pevnej siete
Škola v múzeu
PHM
stavebný dozor Rekonštrukcia striech v SBM

plyn
poistenie malých a stredných podnikateľov
oprava sociálnych zariadení - Nový zámok
elektrina
služby práčovne
finančný spravodajca
mobilné telefóny
komisionálny predaj
web hosting
komisionálny predaj
elektrina
komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
vyšitie pracovnej vesty pre lektorov
snežná fréza
olej
komisionálny predaj
pohonné hmoty
ozvučovacia technika

komisionálny predaj
komisionálny predaj
členské v SŽC na r. 2014
podpora APV
svietidlá
kancelárske potreby
komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
plyn
knihy
spotrebný materiál
web hosting
spotrebný materiál
stravné lístky

oprava ponorného čerpadla
spotrebný materiál
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
komisionálny predaj
toner
plyn
vodné a stočné

digitalizácia videokaziet na DVD
PHM
komisionálny predaj

komisionálny predaj
plyn
oprava multifunkčného zariadenia
poplatok za komunálny odpad
komisionálny predaj

daň za rok 2014
PHM

elektrina
jazykový kurz
preklad zo SJ do AJ
kladivo kombi

služby STP APV
komisionálny predaj
členský príspevok
komisionálny predaj
stravné lístky
odstránenie havarijného stavu rozvodu teplej vody v GJK

plyn
predplatné časopisu Múzeum
zabezpečenie činností spojených s VO
služby mobilného operátora
elektrina
služby pevnej siete
odpadkové koše
prevíjanie elektromotora
elektrina
služby práčovne
plyn
káva

stavebné práce na Uhoľnej expozícii v Handlovej
tlač propagačného materiálu
PHM
pozáručný servis EZS
servisné a grafické práce
vodné a stočné
čerpadlo
členský príspevok

spotrebný materiál
oprava počítača
služby technika BOZP, PO
rozpočtárske práce podľa ZoD
spotrebný materiál
elektromateriál
vodné a stočné
oprava vozidla Alficar
prezutie pneumatík
služby pevnej siete
výmena ložísk Ford Tourneo
plyn
mobilná sieť
PHM

odstránenie závad kotolní
elektrina
osobné vozidlo Renault Laguna
traktorová kosačka
výroba lavičiek
daň z nehnuteľností
ochranné pracovné pomôcky
oprava omietky v Starom zámku
stravné lístky
oprava elektrických zariadení a rozvodov
kancelárske potreby
kancelárske potreby
spotrebný materiál
spotrebný materiál

PHM
plyn
vypracovanie Bezpečnostného projektu
rekonštrukcia striech v SBM
toner
plyn
vodné a stočné
elektrina
aplikačný model fotoarchív
stavebný dozor Rekonštrukcia striech v SBM
elektrina
poistné
web hosting
spotrebný materiál
poplatok za komunálny odpad
tlač banera
komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
podpora APV
školenie vodičov z povolania
správca siete
komisionálny predaj
komisionálny predaj
stravné lístky

služby práčovne
komisionálny predaj

spotrebný materiál
komisionálny predaj
spotrebný materiál
mimozáručná oprava EZS
fotorámik

poistné
mobilné telefóny
služby počítačového technika

tonery
kniha Kronika peňazí na Slovensku
služby pevnej siete
komisionálny predaj
PHM
plyn
plyn

vodné a stočné
komisionálny predaj
Uhoľná expozícia v Handlovej
elektrina
komisionálny predaj

rekonštrukcia striech SBM
stavebný dozor Uhoľná expozícia v Handlovej
dizajn interiéru Uhoľná expozícia v Handlovej

čistenie upchatej kanalizácie
statický posudok
predplatné časopisu Mineralia Slovaca
stavebný dozor Rekonštrukcia striech v SBM
prenájom plochy KAMENÁR
PC zostava
PHM
plyn
elektrina

mobilné telefóny
výmena brzdových platničiek, autolekátničky
havarijné poistenie
komisionálny predaj

inzercia
služby technika BOZP, PO
spotrebný materiál
vodné a stočné
stravné lístky
Rekonštrukcia striech v SBM
členský príspevok

tonery
kancelárske potreby

predplatné časopisu Mineralia Slovaca
pozáručná oprava kamerového systému

členské za r. 2014
plyn
zabezpečenie činností spojených s VO Uhoľná expozícia v Handlovej
príslušenstvo ku kosačke
PHM
spotrebný materiál
vyčistenie kanalizácie - Nový zámok

stavebný dozor Rekonštrukcia striech v SBM
divadelné vystúpenie v Starom zámku

výroba pečiatky
oprava bleskozvodov
plyn
tlač plagátov
elektrina
práce Uhoľná expozícia v Handlovej
elektrina
preklad dohody
tlač banera

účet za mobilné telefóny
komisionálny predaj
spotrebný materiál
prevoz zbierok
PHM
plyn
služby pevnej siete
divadelné predstavenie
spotrebný materiál
páska do pokladní
omietky
vodné a stočné

plyn
PHM
služby pevnej siete
vojenský tábor
plyn
komisionálny predaj
elektrina
spotrebný materiál
komisionálny predaj
skladačka
mobilné telefóny
elektrina
elektrina

vlajky
herbicídne prípravky

LED osvetlenie
PHM

komisionálny predaj
komisionálny predaj
pracovné vesty
komisionálny predaj
maľovanie riaditeľne a sekretariátu
oprava parketovej podlahy - riaditeľňa, sekretariát

komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj

komisionálny predaj
komisionálny predaj
letný tábor v múzeu - obedy
podpora APV
komisionálny predaj
poistné
plyn
web hosting

komisionálny predaj
komisionálny predaj
služby počítačového technika
komisionálny predaj
oprava automobilu
stravné lístky
elektrina

spotrebný materiál
letáky
komisionálny predaj
inzercia
spotrebný materiál
komisionálny predaj
správny poplatok

komisionálny predaj
spotrebný materiál
omietky

nočné prehliadky
vodné a stočné
palivové drevo
plyn
montáž bezpečnostného systému
komisionálny predaj
Uhoľná expozícia Handlová
PHM
elektromateriál
diagnostika kopírovacieho stroja
plyn

protipožiarna bezpečnosť stavby
historické divadelné vystúpenie
kliprámy
programovanie tel. systému
elektrina
grafika letáku
telefónny účet pevná linka
komisionálny predaj
pracovná obuv
vodné a stočné
vodné a stočné
pogumované plášte
informačný systém Uhoľná expozícia v Handlovej
výroba expozície Uhoľná expozícia v Handlovej
tašky s potlačou Argenti fodina 2014
VO - Rekonštrukcia striech SBM II. etapa

informačný baner
spotrebný materiál
komisionálny predaj
spotrebný materiál

vodné a stočné
PHM
spotrebný materiál
telefónny účet

plyn
tachometer do MAGMY
spotrebný materiál
stravné lístky
tlačiareň, toner
spotrebný materiál
spotrebný materiál
spotrebný materiál
plyn
spotrebný materiál
vysielačky
montáž denného svietenia

elektrina
stavebný dozor Uhoľná expozícia v Handlovej
doprava na medzinárodnej konferencii AF 2014
grafický návrh
účet za mobilné telefóny
spotrebný materiál

divadelné vystúpenie
kapsule do kávovaru
píla
záloha na základe ZoD Uhoľná expozícia Handlová
stavebný dozor Rekonštrukcia striech SBM - II. etapa
komisionálny predaj
záloha na základe ZoD Uhoľná expozícia v Handlovej
služby práčovne
ubytovanie
PHM

elektrina
služby pevnej siete
PHM
lampáše

spotrebný materiál
spotrebný materiál
odborná príprava kuričov
kancelárske potreby
spotrebný materiál
vyvesenie reklamného banera
PHM

plyn
spotrebný materiál
stolárske práce

plyn
spotrebný materiál

pracovná vetrovka
stravné lístky

prepojenie systému EZS
pozáručná oprava
spotrebný materiál
vodné a stočné
elektrina
materiál pre Školu v múzeu
správa počítačovej siete
licencia na antivírus
recepcia na medzinárodnej konferencii AF 2014
poistenie
komisionálny predaj
Rekonštrukcia objektov SBM - II. etapa

stavebný dozor Rekonštrukcia objektov SBM - II. etapa
materiál pre Školu v múzeu
materiál pre Školu v múzeu
spotrebný materiál
kontrola a čistenie komínov
spotrebný materiál
komisionálny predaj
komisionálny predaj
daň na rok 2014
plyn
AVG anti vírus
Uhoľná expozícia Handlová
spotrebný materiál
komisionálny predaj
prilby
spotrebný materiál
komisionálny predaj
mobilné telefóny
PHM
Uhoľná expozícia Handlová
Uhoľná expozícia Handlová
zodpovednosť fyzických a právnických osôb
doprava Český Krumlov
komisionálny predaj
prezutie služobných automobilov
zákony, publikácie
komisionálny predaj
stravné lístky
podpora APV
web hosting
stravné lístky
komisionálny predaj
komisionálny predaj
materiál - Škola v múzeu
komisionálny predaj
komisionálny predaj
komisionálny predaj
prehliadka EZS a PTV
Uhoľná expozícia v Handlovej
spotrebný materiál
komisionálny predaj
spotrebný materiál
spotrebný materiál
servis pokladní
komisionálny predaj
vodné a stočné
Banícke školstvo
PC  zostava
Uhoľná expozícia v Handlovej
propagačné materiály
projekt z Environmentálneho fondu
jazykový kurz
komisionálny predaj
plyn
reflektor
postery
pozvánka, plagát
stojan DAP
informačný systém expozícií SBM
zimné prezutie, disky, puklice
komisionálny predaj
propagačné a pracovné materiály
plyn
PHM
spotreba tepla Uhoľná expozícia v Handlovej
obnova domény muzeumbs.sk
MS Office, tonery
komisionálny predaj
reštaurátorský výskum

plyn
vybavenie Envirodielne
Uhoľná expozícia Handlová
elektrika
Uhoľná expozícia Handlová
komisionálny predaj
Finančný spravodajca
servisné poplatky na r. 2014
tlač banera
elektrika
spotrebný materiál
vybavenie Envirodielne
bodové osvetlenie
plyn
vybavenie Envirodielne
Uhoľná expozícia Handlová
Uhoľná expozícia Handlová
Uhoľná expozícia Handlová
vybavenie Envirodielne
doména muzeumbs.sk
komisionálny predaj
spotrebný materiál
služby správcu siete
služby správcu siete
udelenie licencie k AVD
mobilné telefóny
spotrebný materiál
poistenie
vodné a stočné
tlač plagátov
spotrebný materiál
vodné a stočné
udelenie licencie k AVD
stavebný dozor
preprava zbierok

teplomet
servis kotolne

stavebný materiál
metodické listy
spotrebný materiál
spotrebný materiál
spotrebný materiál
spotrebný materiál
vybavenie Envirodielne
prenájom pozemku
polohopisné a výškopisné zameranie
služby technika BOZP, PO
poistné
predplatné časopisov
PHM
plyn
elektrina
služby práčovne
stravné lístky
oprava kúrenia
oprava kotla v Uhoľnej expozícii v Handlovej
spotreba tepla v Uhoľnej expozícii v Handlovej
stavebný materiál
občerstvenie Stretnutie generácií
služby MVS
zárubňa
služby pevnej siete

oprava píly
tlač banerov
revízia a oprava HP
maliarsky stojan do Envirodielne
elektrina
LED reflektor
spotrebný materiál
oprava regulácie UK
elektrina
komisionálny predaj
komisionálny predaj
elektrina

náhradné diely Magma
elektrina
paušál PZS II. Q 2015
spotrebný materiál
elektrina
elektrina
elektrina
mobilné telefóny
poistka